Cúnamh Tithíochta - Daoine Breacaosta

 • Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar Dheontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta?

  Tá an Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta ar fáil chun cabhrú le daoine breacaosta (66 bliana d’aois agus níos sine) a bhfuil cónaí orthu i dtithíocht a bhfuil drochbhail uirthi oibreacha deisithe nó feabhsaithe riachtanacha a dhéanamh.

  Barr...

 • Cé na hoibreacha a chuimsítear sa scéim?

  I measc na gcineálacha oibreacha a dtugtar deontas dóibh faoin scéim, áirítear deisiúcháin nó feabhsúcháin struchtúracha, athshreangú, deisiúcháin d’fhuinneoga nó do dhoirse nó cinn nua a athsholáthar, agus seirbhísí teasa, uisce agus sláintíochta a chur ar fáil.

  Barr...

 • Cén tsuim deontais lenar féidir liom bheith ag súil?

  Déantar méid an deontais a chinneadh ar bhonn ollioncam an teaghlaigh, agus déantar tástáil acmhainne lena aghaidh. Leagtar amach leibhéal an deontais sa tábla thíos – is é €8,000.00 an deontas uasta.

  Deontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta:

  Ollioncam uasta an teaghlaigh
  sa bhliain
  % na gCostas atá ar fáil An deontas uasta atá ar fáil
  Suas le €30,000 95% €8,000
  30,001 - €35,000 85% €6,800
  35,001 - €40,000 75% €6,000
  €40 ,001 - €50,000 50% €4,000
  €50 ,001 - €60,000 30% €2,400
  Os cionn €60,000 Ní íocfar deontas ar bith Ní íocfar deontas ar bith

  Barr...

 • Cén áit ar féidir liom foirm iarratais a fháil don Deontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta?

  Barr...