Sonraí Teagmhála Tithíochta

 • Céard iad uaireanta oscailte an Chuntair Tithíochta Phoiblí i Halla na Cathrach?

  Bíonn Seirbhís Chuntair na Rannóige Tithíochta ar oscailt ó 9.30am go 1.00pm gach lá, Luan go hAoine.

  Tá an Cuntar Tithíochta lonnaithe in oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

  Breathnaigh ar léarscáil den áit a bhfuil oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe lonnaithe

  Barr...

 • Cén uimhir theileafóin atá ag Rannóg Tithíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Is iad seo a leanas na huimhreacha teileafóin le haghaidh na seirbhísí is mó a bhíonn á gcur ar fáil ag an Rannóg Tithíochta:

  Iarratais & Measúnuithe Tithíochta Teil. 091 894370
  Liúntais & Deontais Tithíochta Teil. 091 894371
  Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean Teil. 091 894372
  Cíosanna & Iasachtaí Tithíochta Teil. 091 894373

Barr...