Cuibhrinn

  • An bhfuil cuibhrinn ar fáil ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

    Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuibhrinn ar fáil in dhá áit sa chathair faoi láthair:

    Tá gach cuibhreann in úsáid, ach mar sin féin tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag súil ionaid eile a chur ar fáil in 2014.

    Fógrófar áiteanna nua le haghaidh cuibhreann ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus sna nuachtáin áitiúla.

    Barr...