An Tionscnamh Cuir Plandaí sa Phobal

 • Céard é an Tionscnamh Cuir Plandaí sa Phobal?

  Tá grúpaí leasa áitiúla rannpháirteach sa Tionscnamh Cuir Plandaí sa Phobal agus oibríonn siad i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun crainn, toir agus bláthanna a chur sa chathair agus aire a thabhairt dóibh ina dhiaidh sin. Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe na plandaí ar fáil agus tugann sí tacaíocht do na grúpaí pobail chun toir a chur ina gceantar agus aire a thabhairt dóibh.

  Barr...

 • Céard iad aidhmeanna an Tionscnaimh Cuir Plandaí sa Phobal?

  • Áilleacht agus an dúlra a fheabhsú i gCathair na Gaillimhe
  • Mórtas áite a spreagadh sa phobal
  • Cabhrú chun loitiméireacht a laghdú nuair a bhíonn muintir na háite ag plé lena n-eastáit féin
  • Comhoibriú i measc comharsan a spreagadh
  • Comhoibriú a spreagadh idir Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus muintir na Gaillimhe
  • Obair theaghlaigh a spreagadh mar aon le mórtas pobail

  Barr...

 • Cé atá in ann a bheith rannpháirteach sa Tionscnamh Cuir Plandaí sa Phobal?

  Tá aon Chumann Áitritheoirí agus aon ghrúpa leasa áitiúil i limistéar na cathrach in ann páirt a ghlacadh sa tionscnamh. Ní mór don ghrúpa clárú le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus insint céard ba mhaith leo a chur agus cén sórt aire a thabharfaidh siad do na plandaí a gheobhaidh siad.

  Barr...

 • Cé mhéad planda ar féidir le gach grúpa iarratas a dhéanamh air?

  Déanfar gach grúpa a mheas astu féin. Braithfidh líon na bplandaí a gheofar ar an méid atá ar fáil, ar mhéid an limistéir atá beartaithe a chur, agus ar líon na ndaoine atá ag dul ag cur agus ar an aire a gheobhaidh an limistéar. Féadfar tograí níos mó a chur ar bun thar roinnt blianta.

  Barr...

 • Céard iad na cineálacha plandaí atá ar fáil tríd an Tionscnamh Cuir Plandaí sa Phobal?

  Tá éagsúlacht mhór plandaí ar fáil, ina measc:

  • Bleibeanna
  • Toir
  • Crainn

  Cuirimid móta ar fáil freisin, má bhíonn fáil air.

  Barr...

 • Cén uair is fearr plandaí a chur?

  Bunaithe ar an eolas ar na foirmeacha iarratais, tabharfar comhairle faoin am ar cheart na plandaí a chur. De ghnáth tugann comhalta foirne ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe cuairt ar an limistéar le fáil amach céard ba cheart a chur ann agus an t-am is fearr le tosú ag cur.

  Barr...

 • Cén áit ar cheart dúinn plandaí a chur?

  Go hiondúil cuirtear plandaí in áiteanna cosúil leis an mbealach isteach chuig eastáit, feadh imill bóithre, i spásanna oscailte agus i limistéir thaitneamhachta.

  Barr...

 • Cén uair is féidir tosú ag cur plandaí?

  Chomh luath is a fhaightear foirm iarratais agus a phróiseáiltear í, is féidir tosú ag cur ina dhiaidh sin ach an t-am den bhliain a bheith oiriúnach. Braithfidh sé sin freisin ar phlandaí a bheith ar fáil agus ar dhaoine atá sásta iad a chur.

  Barr...

 • Cén aire a theastaíonn ó phlandaí tar éis iad a chur?

  Braithfidh an aire ar na plandaí a cuireadh, ar an áit ar cuireadh iad agus ar líon na ndaoine atá ag tabhairt aire dóibh.

  Barr...