Páirceanna Poiblí

 • Cá bhfuil na Páirceanna Poiblí i gCathair na Gaillimhe?

  Breathnaigh ar léarscáil de láithreacha na bpáirceanna.

 • Páirceanna Poiblí - Lár Chathair na Gaillimhe

   • Páirc Mílaoise na bPáistí

    Seoladh:
    Bóthar an Chaisleáin Nua
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar oscailt Luan go Domhnach, Laethanta Saoire Poiblí san áireamh

    7.00am - 7.00pm

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Clóis Súgartha
    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Limistéar Picnice
    • Páirc Clárscátála
    • Suíocháin
    • Áiseanna Leithris
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Cathrach

    Bhí sí seo ar an gcéad pháirc tiomnaithe do pháistí i nGaillimh.

    Barr...


   • Páirc Bharr an Chalaidh

    Seoladh:
    Barr an Chalaidh
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe - Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Áit Suite
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • An Pháirc Theas

    Seoladh:
    An Pháirc Theas
    An Cladach
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe
    • 1 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • 1 Pháirc Rugbaí
    • 2 Pháirc Imeartha don Sacar
    • Clós Súgartha
    • Abhantrach an Chladaigh
    • Cé Nimmo
    • Ealaí
    • Bealach Tiomnaithe Rothaíochta agus Coisíochta
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc Toft

    Seoladh:
    Rinn na Mara
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Páirceáil
    • Clós Súgartha
    • Suíocháin
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn
    • Siúláin
    • Tá an áis seo ainmnithe freisin mar Láthair Sorcais le haghaidh Sorcas a thagann ar cuairt go Cathair na Gaillimhe

    Cur Síos: Páirc Cathrach

    Barr...


   • Páirc Foraoise Thír Oileáin

    Seoladh:
    Tír Oileáin
    Bóthar Áth Cinn
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe
    • Limistéir Picnice
    • Coillte
    • Suíocháin
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Cathrach le

    • Rianta Dúlra, Siúlóidí Foraoise agus Siúlóidí Cois Abhann
    • Rianta Oidhreachta
    • Clós Súgartha le Téama Coillte
    • Rianta Dealbhóireachta
    • Ionad Oideachais / Léirmhínitheach
    • Plandlann crann
    • Limistéir Taibh-Ealaíon
    • Cuaillí eolais faisnéise aeistéitiúla
    • Limistéir picnice
    • Droichead coisithe beag os cionn na habhann
    • Gnáthóg foraoise nua – beidh píosa mór den ghiolcarnach feadh bhruacha na habhann ag tabhairt tearmainn do fhlóra, d’fhána agus d’fhiadhúlra éisc dhúchasaigh.

    • Oibríonn agus tacaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe go dlúth le grúpaí áitiúla pobail lenár dtimpeallacht nádúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn - www.terrylandforestpark.com & Facebook Link for Terryland Forest Park

    Barr...


   • Páirc Uí Chinnéide

    Seoladh:
    An Fhaiche Mhór
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe - Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Limistéar Picnice
    • Limistéar Taibhithe
    • Clós Súgartha
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Cathrach

    Barr...


   • Bóthar Páirc de Búrca

    Seoladh:
    An Cladach
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Clós Súgartha
    • Cosáin do Choisithe
    • Suíocháin
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Barr na Coille

    Seoladh:
    Páirc Bharr na Coille
    Baile an Phoill
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 1 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • 1 Pháirc Imeartha don Sacar
    • 2 Chúirt Leadóige
    • Limistéir Charraige Sceirdiúla le Siúlbhealaí
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil


    Barr...


   • Páirceanna Poiblí - Iarthar Chathair na Gaillimhe

    Bearna / Páirc Chathrach Loch Roisín

    Seoladh:
    Bóthar Bhearna
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Carrchlós / Clós Busanna
    • Coillte
    • Limistéar Picnice
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Coill Bhearna

    Seoladh:
    Bóthar Bhearna
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Gnáthóg Coille
    • Páirceáil
    • Limistéar Picnice
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Cathrach

   • Léarscáil Páirc na Ceapaí & Coillte Bhearna
   •  

    Barr...


   • Coillte Loch Roisín

    Seoladh:
    Bóthar Bhearna
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Páirceáil
    • Limistéar Picnice
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Cathrach

    Barr...


   • Páirc na gCeapach

    Seoladh:
    Bóthar na gCeapach
    Cnoc na Cathrach
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Clós Súgartha do Pháistí
    • 2 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • 2 Pháirc Imeartha don Sacar
    • Cosáin Coille
    • Limistéir Picnice
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn
    • Carrchlós
    • Ionad Pobail

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc Mhic Craith

    Seoladh:
    Bóthar Sheanghoirt
    Cnoc na Cathrach
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Cúirteanna Leadóige
    • Páirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • Clós Súgartha
    • Gréasán de Chosáin Coisithe
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc Sheantalaimh

    Seoladh:
    Bóthar Shéamais Uí Chuirc
    Seantalamh
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 1 Pháirc Imeartha don Sacar / do CLG
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Carraig an Tónacháin

    Seoladh:
    Seantalamh
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Clós Súgartha
    • Siúlbhealaí Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

    Barr...


   • An Lána Rua

    Seoladh:
    Seantalamh
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

    Barr...


   • Páirc Westside

    Seoladh:
    Bóthar Shéamais Uí Chuirc
    An Caisleán Nua
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 2 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach / don Sacar
    • Cúirt Cispheile
    • Cúirteanna Leadóige
    • Seomraí Feistis
    • Raon Reatha
    • Páirc Scátála
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

    Barr...


   • Páirc na Coiribe

    Seoladh:
    An Caisleán Nua
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Páirc Dromchla Shaorga 3G
    • Limistéar cluichí il-úsáide
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc na gCúig Chéad

    Seoladh:
    Bóthar na Trá
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe
    • Suíocháin
    • Linn Ornáideach
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

     

    Tá Gairdín Cuimhneacháin Chiorcal na Beatha atá sa Pháirc seo arna cheadúnú ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe do Strange Boat Donor Foundation chun Gairdín Cuimhneacháin Chiorcal na Beatha a chothabháil agus chun deonú orgán a thacú agus a chur chun cinn in Éirinn. Tá sonraí iomlána faoin ngairdín seo ar fáil ag:
    Gairdín Cuimhneacháin Ciorcal na Beatha

     

    Barr...


   • Páirc Bhóthar na Trá

    Seoladh:
    Páirc Bhóthar
    na Trá
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte, Ar oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Páirc Cúigear an Taobh
    • Siúlbhealach Coisithe
    • Suíocháin
    • Ardán ceolbhuíne
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil


    Barr...


   • Páirceanna Poiblí - Oirthear Chathair na Gaillimhe

    Páirc Phoiblí Mervue

    Seoladh:
    Mervue
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 2 Pháirc don Pheil Ghaelach
    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn
    • Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go bhfuil Saoráid Lúthchleasaíochta Pháirc Uí Shúilleabháin oscailte d’áirithintí  de réir threoirlínte an rialtais.

      Cuimsíonn an tsaoráid rian sintéiseach rubair 200 méadar 5 lána bunaithe ar roisín chomh maith le rian reatha féir 2m ar leithead taobh leis. Tá áit traenála féir 35m x 50m ann freisin don lúthchleasaíocht agus don aclaíocht. Tá córas tuilsoilsithe ann. (Rian a fuair Deimhniú IAAF). 

     O Sullivan Park

     Is féidir áirithintí a dhéanamh don rian reatha sintéiseach, don rian reatha féir agus don pháirc oiliúna trí bookafacility. Tá 20 uair saor in aisce ar fáil (an t-am is deireanaí le háirithint a dhéanamh ná 4pm) ar bhonn seachtainiúil don phobal. Leis na huaireanta seo a úsáid, úsáid “FREE2PUBLIC” nuair atáthar ag déanamh.

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Coillte Mhuirlinne

    Seoladh:
    Páirc Mhuirlinne
    Bóthar Bhaile Átha Cliath
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Tailte Coille
    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

   • Oibríonn agus tacaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe go dlúth le grúpaí áitiúla pobail lenár dtimpeallacht nádúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn: Merlin Park Woods & Friends of Merlin Woods

    Barr...

   • Páirc na Rinne Móire

    Seoladh:
    An Rinn Mhór
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 2 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • 2 Pháirc Imeartha don Sacar
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc an Chaisleáin

    Seoladh:
    Páirc an Chaisleáin
    An Baile Bán
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 2 Pháirc Sacair
    • 1 Pháirc Rugbaí
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc Ros Cam

    Seoladh:
    Ros Cam
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Clóis Súgartha
    • Cúirteanna Leadóige
    • Cúirt Cispheile
    • 1 Pháirc Sacair
    • 1 Pháirc Cúigear an Taobh
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


  • Páirc Dhabhach Uisce

   Seoladh:
   Dabhach Uisce
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • 1 Pháirc Imeartha don Sacar
   • Siúláin
   • 2 Chúirt Leadóige
   • Cúirt Cispheile
   • Clós Súgartha Lapadán
   • Clós Súgartha Eachtraíochta
   • Páirc Scátála
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

  Barr...

 • Céard iad na háiseanna atá sna Páirceanna i gCathair na Gaillimhe?

  Tá go leor áiseanna difriúla sna Páirceanna Poiblí i gCathair na Gaillimhe e.g. Suíocháin, Boird Picnice, Bealaí Rothaíochta, Siúlbhealaí Coisithe, Clóis Súgartha do Leanaí, Páirceanna Imeartha, Leithris, etc. Cliceáil ar an limistéar den chathair inar mian leat páirc a aimsiú agus gheobhaidh tú liosta de na háiseanna sa pháirc sin.

  Barr...