Páirceanna Poiblí

 • Cá bhfuil na Páirceanna Poiblí i gCathair na Gaillimhe?

  Breathnaigh ar léarscáil de láithreacha na bpáirceanna.

 • Páirceanna Poiblí - Lár Chathair na Gaillimhe

   • Páirc Mílaoise na bPáistí

    Páirc Mílaoise na bPáistí - Réamhfhógra Rabhaidh Lún 25, 2016

    Seoladh:
    Bóthar an Chaisleáin Nua
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar oscailt Luan go Domhnach, Laethanta Saoire Poiblí san áireamh

    7.00am - 7.00pm

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Clóis Súgartha
    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Limistéar Picnice
    • Páirc Clárscátála
    • Suíocháin
    • Áiseanna Leithris
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Cathrach

    Bhí sí seo ar an gcéad pháirc tiomnaithe do pháistí i nGaillimh.

    Barr...


   • Páirc Bharr an Chalaidh

    Seoladh:
    Barr an Chalaidh
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe - Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Áit Suite
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • An Pháirc Theas

    Seoladh:
    An Pháirc Theas
    An Cladach
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe
    • 1 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • 1 Pháirc Rugbaí
    • 2 Pháirc Imeartha don Sacar
    • Clós Súgartha
    • Abhantrach an Chladaigh
    • Cé Nimmo
    • Ealaí
    • Bealach Tiomnaithe Rothaíochta agus Coisíochta
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc Toft

    Seoladh:
    Rinn na Mara
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Páirceáil
    • Clós Súgartha
    • Suíocháin
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn
    • Siúláin
    • Tá an áis seo ainmnithe freisin mar Láthair Sorcais le haghaidh Sorcas a thagann ar cuairt go Cathair na Gaillimhe

    Cur Síos: Páirc Cathrach

    Barr...


   • Páirc Foraoise Thír Oileáin

    Seoladh:
    Tír Oileáin
    Bóthar Áth Cinn
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe
    • Limistéir Picnice
    • Coillte
    • Suíocháin
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Cathrach le

    • Rianta Dúlra, Siúlóidí Foraoise agus Siúlóidí Cois Abhann
    • Rianta Oidhreachta
    • Clós Súgartha le Téama Coillte
    • Rianta Dealbhóireachta
    • Ionad Oideachais / Léirmhínitheach
    • Plandlann crann
    • Limistéir Taibh-Ealaíon
    • Cuaillí eolais faisnéise aeistéitiúla
    • Limistéir picnice
    • Droichead coisithe beag os cionn na habhann
    • Gnáthóg foraoise nua – beidh píosa mór den ghiolcarnach feadh bhruacha na habhann ag tabhairt tearmainn do fhlóra, d’fhána agus d’fhiadhúlra éisc dhúchasaigh.

    Barr...


   • Páirc Uí Chinnéide

    Seoladh:
    An Fhaiche Mhór
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte,

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe - Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Limistéar Picnice
    • Limistéar Taibhithe
    • Clós Súgartha
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Cathrach

    Barr...


   • Bóthar Páirc de Búrca

    Seoladh:
    An Cladach
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Clós Súgartha
    • Cosáin do Choisithe
    • Suíocháin
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Barr na Coille

    Seoladh:
    Páirc Bharr na Coille
    Baile an Phoill
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Ar Oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 1 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • 1 Pháirc Imeartha don Sacar
    • 2 Chúirt Leadóige
    • Limistéir Charraige Sceirdiúla le Siúlbhealaí
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Lár na Cathrach

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil


    Barr...


   • Páirceanna Poiblí - Iarthar Chathair na Gaillimhe

    Bearna / Páirc Chathrach Loch Roisín

    Seoladh:
    Bóthar Bhearna
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Carrchlós / Clós Busanna
    • Coillte
    • Limistéar Picnice
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Coill Bhearna

    Seoladh:
    Bóthar Bhearna
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Gnáthóg Coille
    • Páirceáil
    • Limistéar Picnice
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Cathrach

    Barr...


   • Coillte Loch Roisín

    Seoladh:
    Bóthar Bhearna
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Páirceáil
    • Limistéar Picnice
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Cathrach

    Barr...


   • Páirc na gCeapach

    Seoladh:
    Bóthar na gCeapach
    Cnoc na Cathrach
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Clós Súgartha do Pháistí
    • 2 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • 2 Pháirc Imeartha don Sacar
    • Cosáin Coille
    • Limistéir Picnice
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn
    • Carrchlós
    • Ionad Pobail

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc Mhic Craith

    Seoladh:
    Bóthar Sheanghoirt
    Cnoc na Cathrach
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Cúirteanna Leadóige
    • Páirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • Clós Súgartha
    • Gréasán de Chosáin Coisithe
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc Sheantalaimh

    Seoladh:
    Bóthar Shéamais Uí Chuirc
    Seantalamh
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 1 Pháirc Imeartha don Sacar / do CLG
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Carraig an Tónacháin

    Seoladh:
    Seantalamh
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Clós Súgartha
    • Siúlbhealaí Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

    Barr...


   • An Lána Rua

    Seoladh:
    Seantalamh
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

    Barr...


   • Páirc Westside

    Seoladh:
    Bóthar Shéamais Uí Chuirc
    An Caisleán Nua
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 2 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach / don Sacar
    • Cúirt Cispheile
    • Cúirteanna Leadóige
    • Seomraí Feistis
    • Raon Reatha
    • Páirc Scátála
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

    Barr...


   • Páirc na Coiribe

    Seoladh:
    An Caisleán Nua
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Caitheamh Aimsire Éighníomhach
    • Páirc Dromchla Shaorga 3G
    • Limistéar cluichí il-úsáide
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc na gCúig Chéad

    Seoladh:
    Bóthar na Trá
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealach Coisithe
    • Suíocháin
    • Linn Ornáideach
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc Bhóthar na Trá

    Seoladh:
    Páirc Bhóthar
    na Trá
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte, Ar oscailt 7 Lá na Seachtaine

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Páirc Cúigear an Taobh
    • Siúlbhealach Coisithe
    • Suíocháin
    • Ardán ceolbhuíne
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Iarthar

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil


    Barr...


   • Páirceanna Poiblí - Oirthear Chathair na Gaillimhe

    Páirc Phoiblí Mervue

    Seoladh:
    Mervue
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 2 Pháirc don Pheil Ghaelach
    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Coillte Mhuirlinne

    Seoladh:
    Páirc Mhuirlinne
    Bóthar Bhaile Átha Cliath
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Tailte Coille
    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta

    Barr...


   • Páirc na Rinne Móire

    Seoladh:
    An Rinn Mhór
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 2 Pháirc Imeartha don Pheil Ghaelach
    • 2 Pháirc Imeartha don Sacar
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc an Chaisleáin

    Seoladh:
    Páirc an Chaisleáin
    An Baile Bán
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • 2 Pháirc Sacair
    • 1 Pháirc Rugbaí
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


   • Páirc Ros Cam

    Seoladh:
    Ros Cam
    Gaillimh

    Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

    Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe
    Halla na Cathrach
    Bóthar an Choláiste
    Gaillimh
    Teil.: 091 536565
    Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

    Áiseanna:

    • Siúlbhealaí Coisithe
    • Clóis Súgartha
    • Cúirteanna Leadóige
    • Cúirt Cispheile
    • 1 Pháirc Sacair
    • 1 Pháirc Cúigear an Taobh
    • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

    Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

    Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

    Barr...


  • Páirc Dhabhach Uisce

   Seoladh:
   Dabhach Uisce
   Gaillimh

   Uaireanta Oscailte: Níl Aon Srian ar Uaireanta Oscailte

   Fiosrúcháin: An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Conláiste
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe
   Halla na Cathrach
   Bóthar an Choláiste
   Gaillimh
   Teil.: 091 536565
   Ríomhphost: parks@galwaycity.ie

   Áiseanna:

   • 1 Pháirc Imeartha don Sacar
   • Siúláin
   • 2 Chúirt Leadóige
   • Cúirt Cispheile
   • Clós Súgartha Lapadán
   • Clós Súgartha Eachtraíochta
   • Páirc Scátála
   • Limistéir le bláthanna, toir agus crainn

   Limistéar na Cathrach: Cathair - Oirthear

   Cur Síos: Páirc Chomharsanachta Áitiúil

  Barr...

 • Céard iad na háiseanna atá sna Páirceanna i gCathair na Gaillimhe?

  Tá go leor áiseanna difriúla sna Páirceanna Poiblí i gCathair na Gaillimhe e.g. Suíocháin, Boird Picnice, Bealaí Rothaíochta, Siúlbhealaí Coisithe, Clóis Súgartha do Leanaí, Páirceanna Imeartha, Leithris, etc. Cliceáil ar an limistéar den chathair inar mian leat páirc a aimsiú agus gheobhaidh tú liosta de na háiseanna sa pháirc sin.

  Barr...