Siúlbhealaí Poiblí

 • Cá bhfuil na Siúlbhealaí Poiblí i gCathair na Gaillimhe?

  • 1. An Pháirc Theas / An Cladach

   An Pháirc Theas / An Cladach / Promanáid Bhóthar na Trá, An Charraig Dhubh

   Fad: 6 km

   Ag Tosú: An Phóirse Caoch,

   Bealach: Trasna chuig Abhantrach an Chladaigh, Cé Nimmo, An Pháirc Theas,

   Promanáid Bhóthar na Trá agus an Charraig Dhubh

   Ag Críochnú: Ag an Raon Gailf ar Bhóthar Bhearna

   Áiseanna: Lána Rothaíochta agus Lána Siúil Tiomnaithe

   Inrochtana do Chathaoireacha Rothaí: Tá

   Suíocháin / Binsí: Tá

   Leithris:

   Breathnaigh ar léarscáil de bhealach siúil na Páirce Theas/an Chladaigh.

  • 2. Baile an Locháin

    

    

   Fad: 220 méadar

   Ag Tosú: Trá Bhaile Locháin, An Rinn Mhór

   Bealach: Tá limistéar fiadhúlra ann agus roinnt cosán do choisithe

   Áiseanna: Lána Rothaíochta agus Lána Siúil Tiomnaithe

   Inrochtana do Chathaoireacha Rothaí: Tá

   Suíocháin / Binsí: Tá

   Leithris:

   Breathnaigh cá bhfuil Trá Bhaile an Locháin suite

    

    

  • 3. Loch an tSáile

   Fad: 1.4 km

   Ag Tosú: Na Beairicí Cosanta ar an Rinn Mhór

   Ag Críochnú: Bóthar Loch an tSáile

   Inrochtana do Chathaoireacha Rothaí: Tá

   Suíocháin / Binsí: Tá

   Leithris:

   Breathnaigh ar léarscáil de bhealach siúil Loch an tSáile

    

    

  • 4. Trá na gCeann

    

    

   Fad: 250 méadar

   Bealach: Feadh na promanáide ag Trá na gCeann

   Inrochtana do Chathaoireacha Rothaí:

   Suíocháin/Binsí:

   Leithris:

   Breathnaigh cá bhfuil Trá na gCeann suite

   Barr...

 • An bhfuil aon srianta ar an úsáid a bhaintear as na Siúlbhealaí?

  Níl aon srianta ar an úsáid a bhaintear as na Siúlbhealaí.

  Barr...