Ionaid Phobail

 • An gcuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe aon áiseanna spóirt/caitheamh aimsire ar fáil?

  Is le Comhairle Cathrach na Gaillimhe na háiseanna caitheamh aimsire seo a leanas agus is í a bhíonn ina mbun:

  Breathnaigh ar léarscáil de láthair na n-áiseanna thuasluaite.

  Barr...

 • An bhfuil Comhairle Cathrach na Gaillimhe freagrach as Ionaid Phobail i gCathair na Gaillimhe?

  Is le Comhairle Cathrach na Gaillimhe trí Ionad Pobail agus is í a bhíonn ina mbun.

  Tá Halla Spóirt i ngach ionad, atá in ann freastal ar raon leathan spóirt, seomraí cruinnithe agus riachtanais ilfheidhmeacha.

  Barr...

 • Cén sórt gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl sna hIonaid Phobail?

  Cuirtear réimse mór gníomhaíochtaí spóirt faoi dhíon ar fáil sna hionaid, e.g. badmantan, cispheil, cearáité, eitpheil, sacar faoi dhíon, cicdhornálaíocht, etc. Freastalaíonn siad freisin ar ghníomhaíochtaí fóillíochta eile mar dhamhsa, ióga, etc. agus ar imeachtaí sóisialta mar Ghrúpaí Gníomhacha ag Dul ar Scor, Grúpaí Máithreacha agus Páistí Beaga, etc.

  Barr...

 • Cén chaoi a gcuirfidh mé an tIonad Pobail in áirithe?

  Is féidir na hIonaid a chur in áirithe trí ghlaoch teileafóin nó ríomhphost. Is iad seo sonraí teagmhála na nIonad:

  Barr...

 • Céard iad uaireanta oscailte agus dúnta na nIonad Pobail?

  Is iad seo a leanas Uaireanta Oscailte anFómhar agus Geimhreadh d’Ionad Pobail Chnoc na Cathrach 

  • Luan - Dé Máirt, Dúnta
  • Oscailte Dé Céadaoin go hAoine ó 3pm go 10pm
  • Oscailte Dé Satharn agus Dé Domhnach ó 10am go 6pm

   Uaireanta oscailte an tsamhraidh  Iúil agus Lúnasa
  • Luan go Déardaoin 9am - 5pm
  •  Dé hAoine 9am - 4pm
  • Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh - Ionad Dúnta

  Is iad seo a leanas Uaireanta Oscailte Ionad Pobail na Rinne Móire:

  • Luan - Aoine: 8.00am go dtí 11.00pm
  • Satharn - Domhnach: 8.00am go dtí 3.00pm Dúnta ar Laethanta Saoire Poiblí

  Is iad seo a leanas Uaireanta Oscailte Ionad Pobail Westside:

  • Luan - Aoine: 8.00am go dtí 11.00pm
  • Satharn: 8.00am go dtí 3.00pm Dúnta ar an Domhnach agus ar Laethanta Saoire Poiblí

  Barr...

 • Cé na táillí a ghearrtar ar úsáid na nIonad Pobail?

  Tá Sceideal Táillí na nIonad Pobail anseo a leanas:

  Ionad Pobail Chnoc na Cathrach

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  AN PRÍOMH-HALLA SPÓIRT

  • Roimh 5pm €32
  • Tar éis 5pm  €40.00

  SEOMRAÍ ILCHUSPÓRA 1

  • Roimh 5pm €24
  • Tar éis 5pm €30


  SEOMRAÍ EILE

  • Seamra Cruinnithe (An Seomra Glas): Roimh 5pm €12 / Tar éis 5pm €15
  • Seomra Ilchuspóra 2: Roimh 5pm €16 / Tar éis 5pm €20
  • Seomra Cruinnithe (Stáisiún Caife): Roimh 5pm €20 / Tar éis 5pm €25

  (Ón 18 Márta 2021)


  Ionad Pobail na Rinne Móire

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  Roimh 5.00pm

  Áiseanna    
  An Príomh-Halla €24.00  
  An Halla Cleachtaidh €16.00  
       
       

  Tar éis 5.00pm

  Áiseanna    
  An Príomh-Halla €30.00  
  An Halla Cleachtaidh €20.00  
       
       

  (Ón 18 Márta, 2021)


  Ionad Pobail Westside

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  Roimh 5.00pm

  Áiseanna    
  An Príomh-Halla €20.00  
  An Halla Cleachtaidh €12.00  
  An Seomra Beag €8.00  
       
       

  Tar éis 5.00pm

  Áiseanna    
  An Príomh-Halla €25.00  
  An Halla Cleachtaidh €15.00  
  An Seomra Beag €10.00  
       
       

  (Ó 18 Márta 2021)

  Barr...

 • Cén chaoi a n-íocfaidh mé as m’áirithint san Ionad Pobail?

  Is féidir íoc as áirithint san Ionad Pobail díreach le:
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.

  Féadfaidh tú íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

  • Airgead tirim
  • Seic
  • Cárta Visa/Master/Léasair

  Má tá tú ag déanamh íocaíochta le Cárta Visa/Master/Léasair déan d’íocaíocht le do thoil tríd an Rannóg Airgeadais ar 091 536960.

  Barr...

 • An tIonad Pobail i gCnoc na Cathrach

  Seoladh: Cnoc na Cathrach, Gaillimh

  Breathnaigh ar léarscáil den láthair

  Teileafón: 091 867594

  Is iad seo a leanas Uaireanta Oscailte anFómhar agus Geimhreadh d’Ionad Pobail Chnoc na Cathrach

  • Luan - Dé Máirt, Dúnta
   Oscailte Dé Céadaoin go hAoine ó 3pm go 10pm
   Oscailte Dé Satharn agus Dé Domhnach ó 10am go 6pm

   Uaireanta oscailte an tsamhraidh Iúil agus Lúnasa

  • Luan go Déardaoin 9am - 5pm
  • Dé hAoine 9am - 4pm
  • Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh - Ionad Dúnta

  Áiseanna:
  An Príomh-Halla (32m x 19m)
  (Dromchla polúireatáin gan uaim Durasport P)

  Sampla de Ghníomhaíochtaí, Imeachtaí:

  • Cispheil
  • Sacar faoi dhíon
  • Badmantan
  • Eitpheil
  • Teacht le Chéile don Phobal (800 duine ar a mhéad)

  Seomra Ilchuspóra 1 (15m x 10m)
  (Urlár crochta de dhéanamh Adhmad Junckers Maple)

  Sampla de Ghníomhaíochtaí, Imeachtaí:

  • Ranganna Drámaíochta, Ealaíona Oscartha
  • Aeróbaic, Aclaíocht, Damhsa,
  • Teacht le Chéile don Phobal (150 duine ar a mhéad)
  • Cruinnithe Poiblí (150 duine ar a mhéad)

  Seomraí Eile (3):

  •  Seomra Cruinnithe 2 (An Seomra Glas) - Seomra cruinnithe le haghaidh grúpaí beaga (ochtar ar a mhéad)
  • Seomra Ilchuspóra 2 (Deic Féachana) - Grúpaí/Ranganna: 30 - 40 duine ar a mhéad
  • Seomra Cruinnithe 1 (Stáisiún Caife )- Imeachtaí sóisialta, cluichí cártaí, etc. (30 - 35 duine ar a mhéad)

  Cén chaoi a ndéanfaidh mé áirithint?


  Ár líne ar Bookapitch nó cuir ríomhphost chuig bookafacility@galwaycity.ie

   

   

  Tá Sceideal Táillí Ionad Pobail Chnoc na Cathrach anseo a leanas

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  AN PRÍOMH-HALLA SPÓIRT

  • Roimh 5pm €32
  • Tar Éis 5pm €40

  SEOMRAÍ ILCHUSPÓRA 1

  • Roimh 5pm €24
  • Tar éis 5pm  €30

  SEOMRAÍ EILE

  • Seomra Cruinnithe 2 (An Seomra Glas): Roimh 5pm €12 / Tar éis 5pm €15
  • Seomra Il chuspóra 2 (Deic Féachana): Roimh 5pm €16 / Tar éis 5pm €20
  • Seomra Cruinnithe 1 (Stáisiún Caife): Roimh 5pm €20 / Tar éis 5pm €25

  (Ón 18 Márta 2021)

  Barr...

 • Ionad Pobail na Rinne Móire

  Seoladh: Ascaill na Rinne Móire, Gaillimh

  Teileafón: 091 753022

  Uaireanta Oscailte:
  Luan - Aoine: 8.00am go dtí 11.00pm
  Satharn - Domhnach: 8.00am go dtí 3.00pm.
  Dúnta ar Laethanta Saoire Poiblí

  Áiseanna:

  1 Phríomh-Halla Amháin:

  Sampla de Ghníomhaíochtaí, Imeachtaí:

  • Cispheil
  • Sacar faoi dhíon
  • Babhláil faoi dhíon
  • 4 Chúirt Badmantain
  • 1 Seomra Cleachtaidh/Traenála
  • Cicdhornálaíocht
  • Cearáité
  • Aeróbaic
  • Grúpa Máithreacha & Páistí Beaga

  Seomraí Cruinnithe: 1

  Tá Seomraí Feistis agus Áiseanna Cithfholctha ar fáil freisin.

  Cén chaoi a ndéanfaidh mé Áirithint chun na hÁiseanna a úsáid?
  Ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Airíoch atá i bhfeighil Ionad Caitheamh Aimsire na Rinne Móire ar 091 753022 chun áirithint a dhéanamh.

  Déantar íocaíocht as úsáid Ionad Caitheamh Aimsire na Rinne Móire díreach chuig:
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.

  Féadfaidh tú íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

  • Airgead tirim
  • Seic
  • Cárta Visa/Master/Léasair

  Má tá tú ag déanamh íocaíochta le Cárta Visa/Master/Léasair déan d’íocaíocht le do thoil tríd an Rannóg Airgeadais ar 091 536960

  Táillí Ionad Pobail na Rinne Móire


  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  Roimh 5.00pm

  Áiseanna    
  An Príomh-Halla €24.00 in aghaidh na huaire  
  An Halla Cleachtaidh €16.00 in aghaidh na huaire  
       
       

  Tar éis 5.00pm

  Áiseanna    
  An Príomh-Halla €30.00 in aghaidh na huaire  
  An Halla Cleachtaidh €20.00 in aghaidh na huaire  
       
       

  (Ón 18 Márta 2021)

  Barr...

 • Ionad Caitheamh Aimsire Westside

  Seoladh: Bóthar Shéamais Uí Chuirc, An Caisleán Nua, Gaillimh

  Teileafón: 091 524244

  Uaireanta Oscailte:
  Luan - Aoine: 8.00am go dtí 11.00pm.
  Satharn: 8.00am go dtí 3.00pm Dúnta ar an Domhnach agus ar Laethanta Saoire Poiblí

  Áiseanna:

  An Príomh-Halla:

  • Sampla de Ghníomhaíochtaí, Cispheil
  • Imeachtaí, Sacar faoi dhíon ina measc
  • Babhláil faoi dhíon
  • Badmantan
  • 1 Seomra Cleachtaidh/Traenála
  • Cicdhornálaíocht
  • Cearáité
  • Aeróbaic

   

  Dhá Sheomra Cruinnithe 1 mór agus 1 beag

  Tá Seomraí Feistis agus Áiseanna Cithfholctha ar fáil freisin

  Cén chaoi a ndéanfaidh mé Áirithint chun na hÁiseanna a úsáid?

  Ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Airíoch atá i bhfeighil Ionad Caitheamh Aimsire Westside ar 091 524244 chun áirithint a dhéanamh.

  Déantar íocaíocht as úsáid Ionad Caitheamh Aimsire Westside díreach chuig:
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.

  Féadfaidh tú íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

  • Airgead tirim
  • Seic
  • Cárta Visa/Master/Léasair

  Má tá tú ag déanamh íocaíochta le Cárta Visa/Master/Léasair déan d’íocaíocht le do thoil tríd an Rannán Caitheamh Aimsire agus Conláiste ar 091 536960

  Táillí Ionad Pobail Westside

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  Roimh 5.00pm

  Áiseanna    
  An Príomh-Halla €20.00 in aghaidh na huaire  
  An Halla Cleachtaidh €12.00 in aghaidh na huaire  
  An Seomra Beag €8.00 in aghaidh na huaire   

  Tar éis 5.00pm

  Áiseanna    
  An Príomh-Halla €25.00 in aghaidh na huaire  
  An Halla Cleachtaidh €15.00 in aghaidh na huaire  
  An Seomra Beag €10.00 in aghaidh na huaire  

  (Ón 18 Márta 2021)

  Barr...