Páirceáil do Dhaoine faoi Mhíchumas

 • Cá bhfuil na spásanna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas i gCathair na Gaillimhe?

  Láthair agus Spásanna Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas i gCathair na Gaillimhe

  Sráid Láthair Líon Spásanna
  Ascaill an Léana Bháite Trasna ó Uimh.5 1
  Bóthar na Canálach Uachtair Ag Uimh.2 1
  Bóthar an Phríosúin Taobh amuigh de Theach an Oileáin 2
  Cois Uisce Amharclann na Cathrach 2
  Barr an Chalaidh Ag Ardán na Coiribe 2
  Barr an Chalaidh Taobh amuigh den Central Bar 2
  Sráid an Iarsaigh Taobh amuigh de Roches Stores 1
  Bóthar Irwin Taobh amuigh de Roches Stores 1
  Sráid Forster Taobh amuigh de Shéipéal Naomh Pádraig 1
  An Corrán Ag Uimh.13 1
  An Corrán Ionad Leighis an Chorráin 2
  Bóthar na Mara Taobh amuigh d’Oifigí Bhord Sláinte an Iarthair 1
  Bóthar na Mara Taobh amuigh de Shéipéal Íosánach San Iognáid 3
  Ascaill na Muimhneach Ag Uimh.6 1
  Sráid Dhoiminic Íochtarach Taobh amuigh de bhialann Camelot 1
  Ardán na bhFiach Taobh amuigh d’eischeadúnas Harvest 2
  Sráid an Droichid Trasna ó Scoil Naomh Pádraig 3
  Sráid an Mhargaidh Taobh amuigh de Mexx 2
  An tSráid Láir Taobh amuigh de Chúirt na Sráide Láir 1
  Sráid San Aibhistín Trasna ó shiopa GSPCA 1
  Sráid San Aibhistín Taobh amuigh d’Fhoirgneamh Uí Eidhin 3
  An tSráid Láir Taobh amuigh den Cornstore 1
  Bóthar na gCeannaithe Taobh amuigh de Theach Ross 2
  Bóthar an Athar Uí Ghríofa Taobh amuigh de Chógaslann Hogan 1
  An Corrán Ag Uimh.8 Ardán Montpellier 1
  Bóthar na Trá Uachtarach Taobh amuigh de Bhanc na hÉireann 2
  Bóthar na Trá Uachtarach Trasna ón mbealach isteach chuig Seapoint 2
  Bóthar na Trá Uachtarach Taobh amuigh de AIB 1
  Promanáid Bhóthar na Trá Idir Bóthar an Dúin agus an Charraig Dhubh 5
  Trá na gCeann Ag Oirthear na Promanáide 2
  Ascaill an Léana Bháite Trasna ó Uimh.5 1
  Carrchlós Bhóthar na Trá Uachtarach Sa charrchlós trasna ó óstán Killoran 1
  Carrchlós Bhóthar Shandair Taobh istigh de charrchlós Bhóthar Shandair 1
  Carrchlós Chearnóg na hArd-Eaglaise Taobh istigh de Charrchlós Chearnóg na hArd-Eaglaise 2
  Carrchlós Bhóthar na Díge Sa charrchlós 3
  Sráid an Mhuilinn Sa charrchlós 3
  Bóthar an Choláiste Halla na Cathrach 3
  Bóthar na Trá Taobh amuigh d’Oifig an Phoist 1
  Cois Uisce In aice le hAmharclann Halla na Cathrach 2
  An Caisleán Nua Taobh amuigh d’Oifig an Phoist 1
  Bóthar Uí Choileáin, Mervue Bóthar Uí Choileáin 2
  An Fhaiche Mhór Os comhair Bhanc na hÉireann 4
  Cnoc na Radharc Cnoc na Radharc 1
  Cnoc na Radharc Cnoc na Radharc 2
  An Bóthar Mór Tithe Cónaithe an Bhóthair Mhóir 1
  Sráid Anraí Sráid Anraí 1
  Bóthar an Choláiste Carrchlós ag an Rásraon Con 6
  Bóthar Mhic Coisteala Seantalamh 1
  Bóthar Eidne Seantalamh 1
  Cé an Chladaigh Limistéar Cónaithe i gCé an Chladaigh 1
  Bóthar Áth Cinn Páirc Bhaile an Phoill, Bóthar Áth Cinn 1
  Céide na gCúig Céad Sa charrchlós ar Chéide na gCúig Céad 3
  Lána Bhailtín an Fhrancaigh In aice leis an Stáisiún Bus 1
  Westside Ag an Leabharlann / Ionad Acmhainní 6
  Bóthar na Trá Uachtarach Carrchlós 5
  Cnoc na Radharc 5m ón mbealach isteach chuig Ardán Bhríde 1
  Bóthar Mhicheál Uí Uiginn Gar do Pháirc an Phiarsaigh 7
  Bóthar Mhic Dara Limistéar cónaithe ar Bhóthar Mhic Dara 1
  Bóthar Fhursa Limistéar Cónaithe ar Bhóthar Fhursa 1
  Bóthar Eidne Limistéar cónaithe ar Bhóthar Eidne 1
  Carrchlós Chearnóg na hArd-Eaglaise Taobh istigh de Charrchlós Chearnóg na hArd-Eaglaise 3
  An Ghráinseach Mhór Limistéar cónaithe sa Ghráinseach Mhór 1
  Bóthar an Athar Uí Ghríofa Bóthar an Athar Uí Ghríofa 1
  Mervue Siopaí Mervue 3
  Bóthar an Choláiste Trasna ón mbealach isteach chuig an gcarrchlós ag an Rásraon Con 1

  Breathnaigh ar léarscáil de na háiteanna a bhfuil spásanna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas i gCathair na Gaillimhe lonnaithe.

  Barr...

 • Tá Cead Páirceála do Dhaoine Faoi Mhíchumas agam cheana féin agus tá na spásanna do dhaoine faoi mhíchumas ar fad tógtha – an féidir liom páirceáil i spás Íoc agus Taispeáin?

  Is féidir, féadfaidh tú páirceáil i spás Íoc agus Taispeáin agus ní gá duit an táille a íoc as an bpáirceáil fad is a bhíonn do chead páirceála ar taispeáint agat.

  Barr...

 • Cár féidir liom Cead Páirceála do Dhaoine Faoi Mhíchumas a fháil?

  Ní eisíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ceadanna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas. Má bhíonn cead páirceála do dhaoine faoi mhíchumas uait, téigh i dteagmháil le:

  The Disabled Drivers Association
  Baile an Daighin
  Co. Mhaigh Eo
  Teil. 0949 364266

  http://www.ddai.ie/

  Barr...