Cead Dumpairí Easbhóthair

 • An dteastaíonn cead uaim chun Dumpaire Easbhóthair a úsáid ar bhóthar poiblí?

  Teastaíonn. Tá an Rannán Bóithre i gComhairle Cathrach na Gaillimhe freagrach as úsáid Dumpairí Easbhóthair a údarú agus as ceadanna a eisiúint chun Dumpairí Easbhóthair a úsáid.

  An Rannán Bóithre
  An Rannóg Iompair, Bonneagair, Caitheamh Aimsire agus Conláiste
  Fortheach Choláiste Yeats
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh
  Teileafón: 091 536400
  Facs: 091 894357
  Ríomhphost: roads@galwaycity.ie

  Tá sé de fhreagracht ar an iarrthóir a chinntiú nach ndéantar damáiste don bhóthar ar a bhfuil an fheithicil á húsáid ná nach bhfágtar é i ndroch-chaoi tar éis an fheithicil a úsáid air.

  Geallann an t-iarrthóir cúiteamh a íoc le Comhairle Cathrach na Gaillimhe as aon damáiste a dhéantar do bhóithre poiblí nuair a úsáidtear an fheithicil faoin gcead.

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar chead chun Dumpaire Easbhóthair a úsáid?

  Íoslódáil foirm iarratais chun cead a fháil a údaraíonn úsáid “Dumpaire Easbhóthair”.

  Nó téigh i dteagmháil leis an rannán bóithre i gComhairle Cathrach na Gaillimhe.

  An Rannóg Iompair, Bonneagair, Caitheamh Aimsire agus Conláiste
  Fortheach Choláiste Yeats
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh
  Teileafón: 091 536400
  Facs: 091 894357
  Ríomhphost: roads@galwaycity.ie

  Barr...

 • An féidir an cead a úsáid le aghaidh níos mó ná feithicil amháin?

  Is féidir. Tá an cead a eisítear bailí don fheithicil/do na feithiclí, do na dátaí agus don bhealach a leagtar amach san iarratas.

  Barr...

 • Céard iad na coinníollacha a bhaineann le Cead Dumpaire Easbhóthair?

  Geallann iarrthóir an cheada cúiteamh a íoc le Comhairle Cathrach na Gaillimhe as aon damáiste a dhéantar do bhóithre poiblí nuair a úsáidtear an fheithicil faoin gcead.

  Barr...