Páirceáil agus Taistil

  • Cén uair a thosaíonn Seirbhís Páirceáil agus Taistil na Nollag?

    Tosaíonn Seirbhís Páirceáil agus Taistil na Nollag 2018 Dé Sathairn & Domhnach, an 1ú & 2ú, 6ú & 9ú, 13ú  - 24ú Nollaig 2018.

    Barr...

  • Céard iad uaireanta feidhme na Seirbhíse Páirceáil agus Taistil?

    Ó Luan go Satharn, feidhmeoidh an tseirbhís ó 9:30am go 9.15pm agus ar an Domhnach feidhmeoidh an tseirbhís ó 11am go 9:15pm.

    Barr...

  • Céard é costas na Seirbhíse Páirceáil agus Taistil?

    Féadfaidh tiománaithe cairr agus a bpaisinéirí a gcarr a pháirceáil ar feadh an lae ag Ráschúrsa na Gaillimhe agus taisteal ar bhus chuig an Stáisiún Cóiste nua san Fhaiche Mhór – ar chostas €3 ar thicéad fillte!

    Barr...

  • Cé chomh minic is a fheidhmíonn an tSeirbhís Páirceáil agus Taistil?

    Fágfaidh bus an láthair fágála agus bailithe gach 15 nóiméad idir 9am agus 9.15pm ó Luan go Satharn agus ó 11am go 9:15pm ar an Domhnach.

    Barr...

  • An bhfuil na Busanna Inrochtana?

    Tá busanna inrochtana do chathaoireacha rothaí ar fáil.

    Barr...

  • Céard iad Buntáistí na Seirbhíse Páirceáil agus Taistil?

    Cuireann an tSeirbhís Páirceáil agus Taistil “taisteal gan stró agus páirceáil shaor” ar fáil!

    Barr...

  • Cé a chuireann an tSeirbhís Páirceáil agus Taistil ar fáil?

    Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe maoiniú ar fáil chun an tSeirbhís Páirceáil agus Taistil a chur ar fáil chun brú tráchta i gCathair na Gaillimhe a mhaolú roimh an Nollaig. Gach bliain, cuirtear fáilte roimh thairiscintí chun an tseirbhís a fheidhmiú ar ár son, mar gheall ar ár ndualgais um sholáthar poiblí.

    Barr...

  • Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoin tSeirbhís Páirceáil agus Taistil?

    Tá tuilleadh sonraí faoin tSeirbhís Páirceáil agus Taistil ar fáil ó

    Aonad Iompair na Gaillimhe,
    Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
    Halla na Cathrach,
    Bóthar an Choláiste,
    Gaillimh.
    Teil: 091 894328
    gtu@galwaycity.ie

    Barr...