Páirceáil agus Siúil

 • Cén fáth ar cheart Taisteal chun na Scoile ar Bhus, ar Rothar nó de Lúth na gCos a Spreagadh?

  Tá brú tráchta suntasach taobh amuigh dár ngeataí scoile ar cheann de na himpleachtaí a bhaineann leis an mbrath mór atá ar charranna i gCathair na Gaillimhe. Féadfaidh tú féin agus do theaghlach cabhrú leis an mbrú a mhaolú taobh amuigh de gheata do scoile trí dhul ar scoil ar rothar, de lúth na gcos, i scéim carr-roinnte nó ar bhus.

  Mura bhfuil na roghanna seo ar fáil duit, d’fhéadfadh do theaghlach páirt a ghlacadh sa bhrú tráchta a mhaolú trí bheith páirteach sa Scéim Páirceála agus Siúil.

  Barr...

 • Céard is Páirceáil agus Siúil ann?

  Tá do thacaíocht á lorg ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhpháirt le Scoileanna Glasa an Taisce, scoileanna lár na Cathrach agus gnólachtaí áitiúla chun an Scéim Páirceáil agus Siúil a chur ar siúl i gCathair na Gaillimhe.

  Oibríonn Páirceáil agus Siúil trí thuismitheoirí a spreagadh le páirceáil sna carrchlóis shainithe in aice láimhe saor in aisce (áit a mbíonn táillí go hiondúil) ar feadh tréimhse ghearr, fad is a shiúlann siad lena leanaí chun na scoile.

  Barr...

 • Cén fáth ar cheart do mo theaghlach Páirceáil agus Siúil?

  Trí thacú le Páirceáil agus Siúil, beidh tú féin agus do leanaí ag cabhrú leis an mbrú tráchta taobh amuigh de gheataí scoile a mhaolú, ionad go mbeidh turais chuig an scoil agus abhaile níos sábháilte do gach duine. Beidh tú féin agus do leanaí ag fáil aclaíochta ar an mbealach chuig an scoil agus abhaile.

  Léiríonn taighde chomh maith go dtugann Páirceáil agus Siúil deis do thuismitheoirí am luachmhar a chaitheamh lena leanaí, agus go dtugann sé deis dóibh píosa spraoi a bheith acu agus iad ag siúl chuig an scoil agus abhaile. Aithnítear chomh maith go mbíonn leanaí atá gníomhach ar maidin in ann aird a dhíriú níos fearr sa seomra ranga.

  Barr...

 • Cén chaoi a n-oibríonn Páirceáil agus Siúil?

  Tabharfar faisnéis do scoileanna páirteacha mar aon le greamáin Páirceáil agus Siúil le tabhairt do thuismitheoirí. Is gá do thuismitheoirí ar mian leo a bheith páirteach sa scéim seo an fhoirm chlárúcháin faoi iamh a chomhlánú. Nuair a chomhlánaítear í, eiseofar greamán Páirceála agus Siúil do thuismitheoirí le taispeáint ar ghaothscáth tosaigh an chairr. Ceadóidh an greamán do thuismitheoirí a gcarr a fhágáil i gceann de na carrchlóis shainithe in aice láimhe saor in aisce (áit a mbíonn táillí go hiondúil) fad is a dhéanann siad Páirceáil agus Siúil lena leanaí chun na scoile.

  Tabhair faoi deara go bhfuil na carrchlóis shainithe ar fad mar láithreacha Fág agus Imigh do leanaí níos sine atá in ann siúl chun na scoile leo féin i.e. féadfaidh tuismitheoirí a leanaí a fhágáil/phiocadh suas ag na carrchlóis ainmnithe seo.

  Barr...

 • Cé atá in ann páirt a ghlacadh sa Scéim Páirceáil agus Siúil?

  Féadfaidh tú páirt a ghlacadh sa Scéim Páirceáil agus Siúil má fhreastalaíonn tú agus/nó do leanaí ar cheann de na scoileanna ar an liosta thíos.

  Barr...

 • Cé na scoileanna atá páirteach sa Scéim Páirceáil agus Siúil?

  • 1. Scoil an Linbh Íosa
  • 2. Meánscoil Mhuire
  • 3. Scoil Chroí Íosa
  • 4. St. Joseph’s Patrician College
  • 5. Scoil Iognáid
  • 6. Scoil Fhursa
  • 7. Scoil Róis
  • 8. Coláiste Einde
  • 9. Scoil Einde
  • 10. Jesus & Mary, Salerno
  • 11. Scoil Bhuachaillí Naomh Micheál
  • 12. Scoil Náisiúnta an Chladaigh
  • 13 Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig

  Breathnaigh ar léarscáil den áit a bhfuil na scoileanna lonnaithe.

  Barr...

 • Cé na carrchlóis atá páirteach sa Scéim Páirceála agus Siúil?

  • a. Ionad Siopadóireachta na Gaillimhe
  • b. Carrchlós Bhóthar na Díge
  • c. Ionad Siopadóireachta Westside (Dunnes)
  • d. Ionad Iarthar na Cathrach (Aldi)
  • e. Carrchlós Bharr an Chalaidh
  • f. Carrchlós na hArd-Eaglaise
  • g. Carrchlós Bhóthar Shandair
  • h. Carrchlós Shráid an Mhuilinn
  • i. Cuideachta Chuan na Gaillimhe
  • j. Carrchlós Halla an Chladaigh
  • k. Crescent Court (Nestor’s Supervalu)
  • l. Scoil Ghnó na Gaillimhe/Institiúid Chultúrtha na Gaillimhe
  • m. Páirc Claude Toft
  • n. Leisureland
  • o. An Phromanáid
  • p. Club Sacair Mervue

  Breathnaigh ar léarscáil den áit a bhfuil na scoileanna lonnaithe.

  Barr...

 • Cén chaoi ar féidir liom a bheith páirteach sa Scéim Páirceáil agus Siúil?

  Comhlánaigh an fhoirm chlárúchán faoi iamh agus cuir ar aghaidh í chuig do Chomhordaitheoir scoile. Ansin, gheobhaidh tú greamán Páirceála agus Siúil le taispeáint ar ghaothscáth tosaigh do chairr. Níl le déanamh ansin ach páirceáil i gceann de na carrchlóis rannpháirteacha i rith na n-amanna sainithe agus Páirceáil agus Siúil le do leanaí chuig an scoil agus abhaile.

  Barr...

 • Céard iad na téarmaí agus coinníollacha?

  Amanna Páirceála Sainithe ag Carrchlóis Rannpháirteacha

  Maidin: 8.30am go 9.30am – 1 uair ar a mhéad

  Tráthnóna: Idir 1.00pm agus 4.00pm – 1 uair ar a mhéad

  • Is gá an greamán Páirceála agus Siúil a thaispeáint ar ghaothscáth tosaigh do chairr
  • Níl spásanna páirceála ar fáil ach ar bhonn ‘tús freastail ar an gceann is túisce’
  • Is gá íoc as páirceáil roimh na hamanna sainithe agus ina ndiaidh (áit a mbíonn táillí i gceist go hiondúil)
  • Beidh carranna a pháirceáiltear anseo roimh na hamanna sin agus ina ndiaidh, nach mbíonn ticéad íoctha orthu (nuair a bhíonn táillí i gceist go hiondúil) faoi réir táillí nó fíneáil ó Mhaor (Carrchlóis na Comhairle Cathrach)
  • Páirceáil ar bhealach sábháilte a cheadaíonn dóthain spáis do leanaí le dul isteach agus amach as feithiclí go sábháilte
  • Is do scoileanna amháin na greamáin agus níl siad inaistrithe
  • Eiseofar greamáin de dhathanna éagsúla ag tús gach scoilbhliana
  • Is féidir na carrchlóis rannpháirteacha ar fad a úsáid chomh maith mar láithreacha Fág agus Imigh i.e. chun leanaí níos sine atá in ann siúl chuig an scoil leo féin a fhágáil nó phiocadh suas

  Barr...

 • Cé leis a ngabhfaidh mé i dteagmháil maidir le Páirceáil agus Siúil?

  Le tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le:

  Aonad Iompair na Gaillimhe,
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.
  Teil: 091 894328
  gtu@galwaycity.ie

  Barr...