Gradaim an Mhéara

 • Céard iad Gradaim an Mhéara?

  Is tionscnamh bliantúil de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe iad Gradaim an Mhéara chun aitheantas a thabhairt don obair dheonach a dhéanann daoine i gCathair na Gaillimhe.

  Tugann na gradaim aitheantas do dhaoine agus do ghrúpaí den scoth a raibh tionchar suntasach acu ar chaighdeán a bpobail i gCathair na Gaillimhe, trína dtiomantas dá rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí pobail agus deonacha gan aon íocaíocht.

  Iarrtar ainmniúcháin faoi chatagóirí éagsúla gach bliain e.g.

  • An Gradam Ealaíon, Cultúir, Oidhreachta agus Cúrsaí Gaeilge
  • An Gradam Cónaitheoirí agus Ceantar Áitiúil
  • An Gradam Seirbhíse Pobail agus Ionchuimsithe Shóisialta
  • Gradam Oibrí Deonach Scothaosta na Bliana
  • Gradam Oibrí Deonach Spóirt na Bliana
  • An Gradam Tacaíochta Páistí agus Óige
  • Gradam Oibrí Deonach Óg na Bliana
  • An Gradam Inbhuanaitheachta Comhshaoil

  Gradaim an Mhéara: Bróisiúr (PDF, 193 kb)

  Barr...

 • Cén uair a bhíonn siad ar siúl?

  Bíonn Searmanas na nGradam ar siúl mí Aibreáin, agus bronntar gradaim don bhliain roimhe sin.

  Barr...

 • Cé atáthar in ann a ainmniú le haghaidh Ghradaim an Mhéara?

  Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg ainmniúchán le haghaidh daoine ar leith nó grúpaí atá páirteach i ngníomhaíocht dheonach a dhéantar sa chathair i gceann de na catagóirí seo a leanas, a léiríonn gnéithe éagsúla na hoibre deonaí, go háirithe i gcomhthéacs an fhreagra ar riachtanais áitiúla i rith COVID-19:

  • An Gradam Ealaíon, Cultúir, Oidhreachta agus Cúrsaí Gaeilge
  • An Gradam Cónaitheoirí agus Ceantar Áitiúil
  • An Gradam Seirbhíse Pobail agus Ionchuimsithe Shóisialta
  • Gradam Oibrí Deonach Scothaosta na Bliana
  • Gradam Oibrí Deonach Spóirt na Bliana
  • An Gradam Tacaíochta Páistí agus Óige
  • Gradam Oibrí Deonach Óg na Bliana
  • An Gradam Inbhuanaitheachta Comhshaoil

  Barr...

 • Cén chaoi a n-ainmneoidh mé duine éigin?

  Caithfidh tú foirm ainmniúcháin ar líne a líonadh maidir leis an té atá tú ag ainmniú.

  De ghnáth iarrtar cuntas mar seo a leanas faoin duine atá á ainmniú:

  • Gníomhaíochtaí an ainmní agus an méid atá bainte amach acu agus an obair atá déanta acu sna gníomhaíochtaí sin
  • An difear a rinne an t-ainmní sa phobal
  • Na cúiseanna go bhfuil an Gradam tuillte ag an ainmní

  Chomh luath is a sheoltar Gradaim an Mhéara (i mí Eanáir go hiondúil) bíonn foirmeacha ainmniúcháin ar fáil ó oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, agus i mbrainsí leabharlainne sa chathair.

  Tá an fhoirm ainmniúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe freisin.

  Foirm Ainmniúcháin Ghradaim an Mhéara
  Bí cinnte go líonfaidh tú isteach an fhoirm ainmniúcháin ar líne faoin spriocdháta de bhrí nach nglacfar le foirmeacha a gheofar tar éis an dáta sin.

  Barr...

 • Céard a fhaigheann na buaiteoirí?

  Faigheann na buaiteoirí i ngach catagóir duais airgid thirim agus trófaí comórtha a choimisiúnaítear go speisialta.

  Gheobhaidh gach duine a ainmnítear teastas freisin a shíneoidh Méara Chathair na Gaillimhe.

  Barr...