Gradaim an Mhéara

 • Céard iad Gradaim an Mhéara?

  Is tionscnamh bliantúil de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe iad Gradaim an Mhéara chun aitheantas a thabhairt don obair dheonach a dhéanann daoine i gCathair na Gaillimhe.

  Tugann na gradaim aitheantas do dhaoine agus d’eagraíochtaí den scoth a raibh tionchar suntasach acu ar chaighdeán a bpobail i gCathair na Gaillimhe, trína dtiomantas dá rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí pobail agus deonacha gan aon íocaíocht.

  Iarrtar ainmniúcháin faoi chatagóirí éagsúla gach bliain e.g.

  • Na hEalaíona, Cultúr, Oidhreacht & Cúrsaí Gaeilge
  • Áitritheoirí agus Limistéir Áitiúla
  • Seirbhís Shóisialta & Pobail
  • Oibrí Deonach Níos Sine na Bliana
  • Oibrí Deonach Spóirt na Bliana
  • Leanaí agus Tacaíocht don Óige
  • Oibrí Óg Deonach na Bliana
  • Oibrí Deonach na Bliana

  Barr...

 • Cén uair a bhíonn siad ar siúl?

  Bíonn Searmanas na nGradam ar siúl mí Aibreáin, agus bronntar gradaim don bhliain roimhe sin.

  Barr...

 • Cé atáthar in ann a ainmniú le haghaidh Ghradaim an Mhéara?

  Tá fáilte roimh ainmniúcháin ó dhaoine atá ina gcónaí i gCathair na Gaillimhe le haghaidh daoine aonair nó eagraíochtaí a bhfuil baint acu le gníomhaíocht dheonach, a bhíonn ar siúl sa chathair i gceann de na catagóirí seo a leanas:

  • Na hEalaíona, Cultúr, Oidhreacht & Cúrsaí Gaeilge
  • Áitritheoirí agus Limistéir Áitiúla
  • Seirbhís Shóisialta & Pobail
  • Oibrí Deonach Níos Sine na Bliana
  • Oibrí Deonach Spóirt na Bliana
  • Leanaí agus Tacaíocht don Óige
  • Oibrí Óg Deonach na Bliana
  • Oibrí Deonach na Bliana

  Barr...

 • Cén chaoi a n-ainmneoidh mé duine éigin?

  Caithfidh tú foirm ainmniúcháin a líonadh maidir leis an té atá tú ag ainmniú.

  De ghnáth iarrtar cuntas mar seo a leanas faoin duine atá á ainmniú:

  • Gníomhaíochtaí an ainmní agus an méid atá bainte amach acu agus an obair atá déanta acu
  • sna gníomhaíochtaí sin
  • An difear a rinne an t-ainmní sa phobal
  • Na cúiseanna go bhfuil an Gradam tuillte ag an ainmní

  Chomh luath is a sheoltar Gradaim an Mhéara (i mí Eanáir go hiondúil) bíonn foirmeacha ainmniúcháin ar fáil ó oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, agus i mbrainsí leabharlainne sa chathair.
  Is féidir freisin an fhoirm ainmniúcháin a íoslódáil ó leathanach gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Íoslódáil Foirm Ainmniúcháin Ghradaim an Mhéara

  Bí cinnte go seolann tú an fhoirm ainmniúcháin ar ais faoin spriocdháta de bhrí nach nglacfar le foirmeacha a gheofar tar éis an dáta sin.

  Barr...

 • Céard a fhaigheann na buaiteoirí?

  Faigheann na buaiteoirí i ngach catagóir duais airgid thirim agus píosa de Chriostal na Gaillimhe a choimisiúnaítear go speisialta.

  Gheobhaidh gach duine a ainmnítear teastas freisin a shíneoidh Méara Chathair na Gaillimhe.

  Barr...