Cead ar Choisceas Bóthair

 • An dteastaíonn cead uaim chun airgead a bhailiú do charthanas ar bhóthar nó ar chosán i gCathair na Gaillimhe?

  Teastaíonn – is gá cead a fháil roimh ré. Más mian leat imeacht a reáchtáil nó scannánaíocht a dhéanamh i gCathair na Gaillimhe, caithfidh an t-iarrthóir an fhaisnéis seo a leanas a chur isteach i scríbhinn:

  • An áit a mbeidh an t-imeacht ar siúl
  • A mbeidh i gceist leis an imeacht
  • An t-am a mbeidh an t-imeacht ar siúl
  • Cuspóir an imeachta
  • Tionchar féideartha an imeachta ar úsáideoirí bóthair, ar dhaoine sa cheantar

  Ba cheart iarratais a sheoladh isteach i scríbhinn nó trí ríomhphost chuig:

  An Rannán Bóithre
  An Rannóg Iompair, Bonneagair, Caitheamh Aimsire agus Conláiste
  Fortheach na Scoile Graiméir
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh

  Ríomhphost: roads@galwaycity.ie

  Teileafón: 091 536400

  Déanfar an t-iarratas a mheas agus d’fhéadfaí tuilleadh faisnéise a iarraidh trí chruinniú leis an iarrthóir nó trí aighneachtaí breise.

  Caithfidh an t-iarrthóir an t-iarratas a sheoladh isteach cúig seachtaine ar a laghad roimh an imeacht.

  Barr...

 • Ba mhaith liom scannánaíocht a dhéanamh i gCathair na Gaillimhe, an dteastaíonn cead uaim?

  Teastaíonn – is gá cead a fháil roimh ré. Más mian leat imeacht a reáchtáil nó scannánaíocht a dhéanamh i gCathair na Gaillimhe, caithfidh an t-iarrthóir an fhaisnéis seo a leanas a chur isteach i scríbhinn:

  • An áit a mbeidh an t-imeacht ar siúl
  • A mbeidh i gceist leis an imeacht
  • An t-am a mbeidh an t-imeacht ar siúl
  • Cuspóir an imeachta
  • Tionchar féideartha an imeachta ar úsáideoirí bóthair, ar dhaoine sa cheantar

  Ba cheart iarratais a sheoladh isteach i scríbhinn nó trí ríomhphost chuig:

  An Rannán Bóithre
  An Rannóg Iompair, Bonneagair, Caitheamh Aimsire agus Conláiste
  Fortheach na Scoile Graiméir
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh

  Ríomhphost: roads@galwaycity.ie

  Teileafón: 091 536400

  Déanfar an t-iarratas a mheas agus d’fhéadfaí tuilleadh faisnéise a iarraidh trí chruinniú leis an iarrthóir nó trí aighneachtaí breise.

  Caithfidh an t-iarrthóir an t-iarratas a sheoladh isteach cúig seachtaine ar a laghad roimh an imeacht.

  Barr...