An Grúpa ar Pholasaí Corparáideach

  • Céard é an Grúpa ar Pholasaí Corparáideach?

    Tá an Méara agus Cathaoirligh gach ceann de na Coistí Beartais Straitéisigh sa Ghrúpa ar Pholasaí Corparáideach.

    Feidhmíonn an Grúpa seo mar chineál Comh-Aireachta agus is fóram é inar féidir saincheisteanna beartais a dhéanann difear don Chathair ar fad a chomhaontú sula gcuirtear faoi bhráid na Comhairle Cathrach iad.

    Déanann an Méara ionadaíocht don Ghrúpa ar Pholasaí Corparáideach ag cruinnithe na Comhairle Cathrach.

    Barr...