Comhairle

  • Céard é ról na Comhairle?

   Tá dhá ról ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, mar údarás áitiúil:

   • Ról Ionadaíoch
   • Ról Oibríochtúil / Feidhmiúcháin

   Cuireann comhaltaí tofa na Comhairle an Ról Ionadaíoch i gcrích go díreach.

   Is iad Foireann na Comhairle a chuireann an Ról Oibríochtúil / Feidhmiúcháin i gcrích, faoi cheannaireacht Bhainisteoir na Cathrach agus na Foirne Bainistíochta agus iad freagrach as raon seirbhísí.

   • Tithíocht
   • Pleanáil
   • Bóithre
   • Soláthar uisce agus séarachas
   • Dreasachtaí agus rialacháin forbartha
   • Cosaint an chomhshaoil
   • Áiseanna agus fóntais caitheamh aimsire

   Anuas ar na feidhmeanna a bhfuil cuntas orthu thuas, tá sé mar ról bunúsach ag rialtas áitiúil atá tofa go daonlathach ionadaíocht a dhéanamh ar phobail áitiúla, ábhar imní atá ar mhuintir na háite a chur in iúl agus freagra a thabhairt ar riachtanais áitiúla.

   Tá 18 gcomhalta thofa ann a thoghtar i dtrí thoghcheantar áitiúla:

   Toghtar na Comhairleoirí ar feadh tréimhse cúig bliana i ndiaidh na dtoghchán áitiúil.

   Barr...

  • Cé hiad comhairleoirí tofa Chathair na Gaillimhe?

   Tá 18 gcomhalta thofa ann a thoghtar i dtrí thoghcheantar áitiúla:

   Toghtar na Comhairleoirí ar feadh tréimhse cúig bliana i ndiaidh na dtoghchán áitiúil.

   Barr...

  • Cé hé Méara Chathair na Gaillimhe?

   Méara na Gaillimhe: Níall McNelis

   • Ball de Pháirtí an Lucht Oibre.
   • Tofa chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe i 2009 agus arís i 2013
   • Leas-Mhéara 2016-2017
   • Feidhmeannach Síochána
   • Ball de Choistí Straitéiseacha Eacnamaíochta agus Cultúir, Tithíochta agus Pleanála
   • Leas-Chathaoirleach de Chomhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe
   • Ball d'Fhóram Sláinte an Iarthair
   • Ball den Údarás Réigiúnach Thiar Thuaidh
   • Ball de Choiste na Réigiún an Aontais Eorpaigh
   • Ball de Bhord Oiliúna agus Oideachais Ghaillimh agus Ros Comáin
   • Cathaoirleach Institiúid Theicneolaíochta na Gaillimhe
   • Ball de Bhord Rialúcháin Institiúid Theicniúil Ghaillimh-Mhaigheo

   Urlabhraí Pháirtí an Lucht Oibre ar Thurasóireacht

   Dioplóma ón Public Relations Institute Of Ireland - MPRII, Marketing Institute of Ireland - MMII.

   Baitsiléir Ealaíon le Gnó, Fiontraíocht agus Forbairt Phobail -Institiúid Theicniúil Ath Luain.

   • Cathaoirleach Choiste na mBailte Slachtmhara i gCathair na Gaillimhe
   • Ball Bord de Let's Get Galway Talking.
   • Ball de of O.N.E. -Eagraíocht d'Iarphearsanra Seirbhíse
   • Ball de Chomhlachas Tráchtála na Gaillimhe agus an Latin Quarter
   • Duine a thacaíonn go bródúil le Teach Pieta, Ionad d'Oibrithe Deonacha na Gaillimhe, Cluichí Pobail Chnoc na Cathrach agus Gasóga na Gaillimhe.

   Barr...

  • Oirthear Chathair na Gaillimhe

   Breathnaigh ar an Léarscáil de Thoghcheantar Chathair na Gaillimhe Thoir

  • An Comh. Michael J Crowe - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Michael Crowe

   Seoladh:
   Cúil Each,
   Cnoc Mhaoil Drise,
   Gaillimh
   Teil: (obair) 091 589898 (fón póca) 087 2773615 (facs) 091 589899
   Ríomhphost: mjcrowe@cllr.galwaycity.ie
   Páirtí: Fianna Fáil

   Barr...

  • An Comh. Mairéad Farrell - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Mairéad Farrell

   Seoladh:
   25 Ascaill Tone,
   Mervue,
   Gaillimh

   Teil: (fón póca) 085 8197539
   Ríomhphost: maireadfarrell@ymail.com
   Páirtí: Sinn Féin

   Barr...

  • An Comh. Noel Larkin - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Noel Larkin

   Seoladh:
   24 Garrán Pháirc an Tobair,
   Gaillimh

   Teil:(fón póca) 087 3407009
   Ríomhphost: noel@larkineng.com
   Páirtí: Neamhspleách

   Barr...

  • An Comh. Declan McDonnell - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Declan McDonnell

   Seoladh:
   4, Garrán na Teamhrach,
   Bóthar Mhuine Mheá
   Mervue
   Gaillimh
   Teil: (baile) 091 753770 (fón póca) 086 2435022
   Ríomhphost: declanpmcdonnell@eircom.net
   Páirtí: Neamhspleách

   Barr...

  • An Comh. Terry O’Flaherty - Cathair na Gaillimhe Thoir

   Grianghraf den Chomh. Terry O’Flaherty

   Seoladh:
   11 Garrán na Mara
   Bóthar Bhaile an Locháin
   An Rinn Mhór
   Gaillimh
   Teil: (baile) 091 752172 (fón póca) 087 2897952
   Ríomhphost: toflaherty@cllr.galwaycity.ie
   Páirtí: Neamhspleách

   Barr...

An Comh. John Walsh - Cathair na Gaillimhe Thoir

Grianghraf den Chomh. John Walsh

Seoladh:
114 An Bóthar Mór,
Gaillimh

Teil: (líne thalún) 091 799368 (fón póca) 087 659 2992
Ríomhphost: cllrjohnwalsh@gmail.com
Páirtí: Fine Gael

Barr...

  • Cathair na Gaillimhe Láir

   Breathnaigh ar an Léarscáil de Thoghcheantar Chathair na Gaillimhe Láir

  • An Comh. Billy Cameron - Cathair na Gaillimhe Láir

   Billy Cameron

   Seoladh:
   12, An Caisleán Nua Íochtarach
   Gaillimh


   Teil: (obair) 091 521893 (fón póca) 086 1670552
   Ríomhphost: bcameron@eircom.net
   Páirtí: Páirtí an Lucht Oibre

   Barr...

  • An Comh. Pádraig Conneely - Cathair na Gaillimhe Láir

   Grianghraf den Chomh. Pádraig Conneely

   Seoladh:
   12 Gleann Nóinín
   College Road
   Galway

   Teil: (fón póca) 087 2593886 (baile) 091 589925
   Ríomhphost: gan seoladh ríomhphoist
   Páirtí: Fine Gael

   Barr...

  • An Comh. Ollie Crowe - Cathair na Gaillimhe Láir

   Grianghraf den Chomh. Ollie Crowe

   Seoladh:
   Crowes Bar,
   An Bóthar Mór,
   Gaillimh
   Teil: (obair) 091 769900 (fón póca) 087 8254446
   Ríomhphost: ocrowe@cllr.galwaycity.ie
   Páirtí: Fianna Fáil

   Barr...

An Comh. Mike Cubbard - Cathair na Gaillimhe Láir

Grianghraf den Chomh. Mike Cubbard

Seoladh:
21 Páirc Chamoileáin,
An Caisleán Nua,
Gaillimh

Teil: (fón póca) 087 4155391
Ríomhphost: mcubbard@yahoo.com
Páirtí: Neamhspleách

Barr...

 • An Comh. Frank Fahy - Cathair na Gaillimhe Láir

  Grianghraf den Chomh. Frank Fahy

  Seoladh:
  Teach Mhionlaigh
  Bóthar an Leachta
  Mionlach
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 087 2345852
  Ríomhphost: ffahy@cllr.galwaycity.ie
  Páirtí: Fine Gael

  Barr...

 • An Comh. Mark Lohan - Cathair na Gaillimhe Láir

  Grianghraf den Chomh. Mark Lohan

  Seoladh:
  Mionloch,
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 087 1666899
  Ríomhphost: cllrmarklohan@gmail.com
  Páirtí: Sinn Féin

  Barr...

 • Iarthar Chathair na Gaillimhe

  Breathnaigh ar an Léarscáil de Thoghcheantar Chathair na Gaillimhe Thiar

 • An Comh. Colette Connolly - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Colette Connolly

  Seoladh:
  12 MacDara Road,
  Shantalla,
  Gaillimh

  Teil: (fón póca) 086 3606405
  Ríomhphost: colette.connolly@cgcc.ie
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • An Comh. Pearce Flannery - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Pearce Flannery

  Seoladh:
  Plás na Sceiche Gile,
  Bóthar an Chlaí Bháin,
  Gaillimh.

  Teil: (fón póca) 087 244 6512
  Ríomhphost: pearceflannery@gmail.com
  Páirtí: Fine Gael

  Barr...

 • An Comh. Peter Keane - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Peter Keane

  Seoladh:
  29 Na Plandlanna
  An Bóthar Ard
  Gaillimh

  Teil: (obair) 091 561964 (fón póca) 086 8258096
  Ríomhphost: peter@keanesolicitors.ie
  Páirtí: Fianna Fáil

  Barr...

 • An Comh. Donal Lyons - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Donal Lyons

  Seoladh:
  23, Páirc Chnoc na Cathrach
  Gaillimh


  Teil: (fón póca) 087 2333013
  Ríomhphost: donallyons@eircom.net
  Páirtí: Neamhspleách

  Barr...

 • Méara na Gaillimhe: An Comh. Niall McNelis - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Niall McNelis

  Seoladh:
  14 Doire Gheal
  Bóthar an Chlaí Bháin
  Cnoc na Cathrach
  Gaillimh
  Teil: (fón póca) 087 6197300
  Ríomhphost: mcnelis@votelabour.ie
  Páirtí: Páirtí an Lucht Oibre

  Barr...

 • An Comh. Cathal Ó Conchúir - Cathair na Gaillimhe Thiar

  Grianghraf den Chomh. Cathal Ó Conchúir

  Seoladh:
  Baile Ard Thoir,
  Bearna,
  Co. na Gaillimhe

  Teil: (fón póca) 087 6949952
  Ríomhphost: cathalsf@gmail.com
  Páirtí: Sinn Féin

  Barr...