An Fhoireann Bainistíochta

 • Céard í Foireann Bhainistíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Tá Ról Feidhmeannach / Oibríochtúil ag an bhFoireann Bainistíochta do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus tá cúigear comhaltaí foirne lárnacha uirthi.

  Barr...

Cé hiad comhaltaí Fhoireann Bainistíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

 • Brendan McGrath, Uasal – Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

  Grianghraf de Brendan McGrath – An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

  Brendan McGrath, Uasal – Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

  Ríomhphost: brendan.mcgrath@galwaycity.ie

  Beathaisnéis:
  Tá níos mó ná 37 mbliana taithí ag Brendan McGrath, arbh as Tiobraid Árann ó dhúchas é, i Rialtas Áitiúil in Éirinn i naoi n-údarás contae agus baile éagsúla.

  D’oibrigh sé le Comhairle Chontae na Mí ar feadh beagnach 21 bhliain i rith trí thréimhse éagsúla. Ó thús mí Mheán Fómhair 2012, bhí sé ina Bhainisteoir Contae Gníomhach le Comhairle Chontae na Mí, go dtí gur ghlac sé le post mar Bhainisteoir Cathrach na Gaillimhe i mí an Mheithimh 2013.

  Sula raibh sé ina Bhainisteoir Contae sa Mhí, bhí róil ag Brendan mar Stiúrthóir Seirbhísí i gcomhair Pleanála agus Iompair, Tithíochta, Seirbhísí Uisce, an Chomhshaoil, Pleanáil Dóiteáin Éigeandála agus an Phobail agus Fiontair.

  I measc na gcontaetha eile ina raibh Brendan ag obair tá Loch Garman, Ros Comáin, Contae na Gaillimhe agus Cill Dara. Sular bhog sé ar ais chuig Comhairle Chontae na Mí i 1999, bhí sé ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin le Bord Fiontair Chontae Chill Dara, mar aon le bheith ina Oifigeach Forbartha Contae le Comhairle Contae Chill Dara.

  Tá Céim Mháistreachta ag Brendan ó OÉ Mhá Nuad i mBainistíocht Fiontair agus i Maoiniú Tionscadail.

  Barr...

 • Ruth McNally, Bean Uasal – Stiúrthóir Seirbhísí

  Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí d'Iompar, Pleanáil & Forbairt Fisiciúil

  Ríomhphost: ruth.mcnally@galwaycity.ie

  Barr...

 • Dermot Mahon, Uasal – Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí

  Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí do Thithíocht, Athrú Aeráide & Comhshaol, Áineas & Conláiste

  Ríomhphost: dermot.mahon@galwaycity.ie

  Barr...

 • Thomas Connell, Uasal – Stiúrthóir Seirbhísí

  Grianghraf de Thomas Connell – Stiúrthóir Seirbhísí

  Stiúrthóir Seirbhísí do Fhorbairt Eacnamaíoch, Pobal & Cultúr, Seirbhísí Uisce & Seirbhísí Tacaíochta (ag ionchorprú TSF & Seirbhísí Corparáideacha)

  Ríomhphost: thomas.connell@galwaycity.ie

  Barr...

 • Nepta Moggan, Bean Uasal – Stiúrthóir Eatramhach Seirbhísí

  Stiúrthóir Eatramhach Seirbhísí d’Airgeadas

  Ríomhphost: nepta.moggan@galwaycity.ie

  Barr...