An Fhoireann Bainistíochta

 • Céard í Foireann Bhainistíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Tá Ról Feidhmeannach / Oibríochtúil ag an bhFoireann Bainistíochta do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus tá cúigear comhaltaí foirne lárnacha uirthi.

  Barr...

Cé hiad comhaltaí Fhoireann Bainistíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

 • Brendan McGrath, Uasal – Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

  Grianghraf de Brendan McGrath – An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

  Brendan McGrath, Uasal – Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

  Ríomhphost: chiefexecutive@galwaycity.ie

  Beathaisnéis:
  Tá níos mó ná 37 mbliana taithí ag Brendan McGrath, arbh as Tiobraid Árann ó dhúchas é, i Rialtas Áitiúil in Éirinn i naoi n-údarás contae agus baile éagsúla.

  D’oibrigh sé le Comhairle Chontae na Mí ar feadh beagnach 21 bhliain i rith trí thréimhse éagsúla. Ó thús mí Mheán Fómhair 2012, bhí sé ina Bhainisteoir Contae Gníomhach le Comhairle Chontae na Mí, go dtí gur ghlac sé le post mar Bhainisteoir Cathrach na Gaillimhe i mí an Mheithimh 2013.

  Sula raibh sé ina Bhainisteoir Contae sa Mhí, bhí róil ag Brendan mar Stiúrthóir Seirbhísí i gcomhair Pleanála agus Iompair, Tithíochta, Seirbhísí Uisce, an Chomhshaoil, Pleanáil Dóiteáin Éigeandála agus an Phobail agus Fiontair.

  I measc na gcontaetha eile ina raibh Brendan ag obair tá Loch Garman, Ros Comáin, Contae na Gaillimhe agus Cill Dara. Sular bhog sé ar ais chuig Comhairle Chontae na Mí i 1999, bhí sé ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin le Bord Fiontair Chontae Chill Dara, mar aon le bheith ina Oifigeach Forbartha Contae le Comhairle Contae Chill Dara.

  Tá Céim Mháistreachta ag Brendan ó OÉ Mhá Nuad i mBainistíocht Fiontair agus i Maoiniú Tionscadail.

  Barr...

 • Ruth McNally, Bean Uasal – Stiúrthóir Seirbhísí

  Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí Corparáideach, Pobal, Bainistíocht Athraithe, Riosca Iniúchta, Acmhainní Daonna agus Teicneolaíocht Cumarsáide

  Ríomhphost:

  c&c@galwaycity.ie 

  corporateservices@galwaycity.ie 

  customerservice@galwaycity.ie 

  Barr...

 • Patricia Philbin, Bean Uasal – Stiúrthóir Seirbhísí

  Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí do Pleanáil, Tithíocht, Forbairt Eacnamaíochta & Cultúr

  Ríomhphost:

  - planning@galwaycity.ie 

  housing@galwaycity.ie 

  c&c@galwaycity.ie 

  Barr...

 • Patrick Greene, Uasal – Stiúrthóir Seirbhísí

  Stiúrthóir Seirbhísí do Iompar, Gníomh Aeráide & Comhshaol, Áineas & Seirbhísí Taitneamhachta agus Uisce

  Ríomhphost:

  - roads@galwaycity.ie 

  environment@galwaycity.ie 

  parks@galwaycity.ie 

  - personnell@galwaycity.ie 

  Barr...

 • Ceann Airgeadais

  Folamh faoi láthair

  Ríomhphost:

  - finance@galwaycity.ie 

  Barr...