Pobal

 • Cé hé an teagmhálaí atá ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe do na meáin?

  The Communications Officer manages the council's relationship with the media - local, regional and national. He can also help with media queries about the city.

  The Communications Officer should be the first contact point for journalists and will be pleased to assist you and arrange for an appropriate spokesperson to be made available for you.

  All the council's press releases are published on this web site, the most recent appear automatically on our home page, with archived news stories also available.

  Who to Contact:

  Name: Gary McMahon
  Communications Officer
  Address: Galway City Council,
  City Hall,
  College Road,
  Galway.
  Telephone: 091 536445
  Fax: 091 563964
  Email: gary.mcmahon@galwaycity.ie

Teagmháil Preasa agus Meán i gComhairle Cathrach na Gaillimhe

Déanann an tOifigeach Cumarsáide bainistiú ar chaidreamh na comhairle leis na meáin – idir áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.

Cabhraíonn sé chomh maith le ceisteanna ó na meáin faoin gcathair. Ba cheart gurb é an tOifigeach Cumarsáide an chéad phointe teagmhála d’iriseoirí agus beidh sé lánsásta tacaíocht a thabhairt maidir le hurlabhraí de chuid na comhairle a chur ar fáil.

Tá na preaseisiúintí ar fad ón gcomhairle le fáil ar an suíomh gréasáin, feictear na cinn is deireanaí go huathoibríoch ar ár leathanach baile, agus bíonn scéalta nuachta cartlainne ar fáil chomh maith.

Cé leis ar cheart dom dul i dteagmháil (Gaeilge):

 
Teagmhálaí: Gary McMahon
Oifigeach Cumarsáide
Seoladh: Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
Halla na Cathrach,
Gaillimh
Teileafón: 091 536445
Facs: 091 563964
Ríomhphost: gary.mcmahon@galwaycity.ie

Barr...