Eolas faoi chúrsaí airgeadais

[Read in English]

Eolas faoi chúrsaí airgeadais maidir le hioncam agus caiteachas

Mórphleananna do Chaiteachas Caipitil

Tá sonraí ar Ioncam agus Caiteachas do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe sa Cháipéis Buiséid is deireanaí:
http://www.galwaycity.ie/uploads/downloads/budgets_financials/AdoptedBudget_Web.pdf

 

An Ráiteas Airgeadais Bliantúil

Tá an Ráiteas Airgeadais Bliantúil is déanaí ar fáil le féachaint air ag:
http://www.galwaycity.ie/budgets-statements/?filter=afs

 

Íocaíochtaí nó Orduithe Ceannaigh d'earraí agus do sheirbhísí

Mionsonraí maidir le híocaíochtaí nó orduithe ceannaigh d'earraí agus do sheirbhísí. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/budgets-statements/?filter=Prompt%20Payment%20Report

 

Orduithe Ceannaigh os cionn €20,000

Chun cloí le Ciorclán Airgeadais 07/2012 foilsítear gach Ordú Ceannaigh a bhíonn sa bhreis ar €20,000 gach ráithe. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:
Soláthraí Earraí/Seirbhísí

 

Luach saothair do Chomhaltaí Boird Rialachais

Baineann sé seo le híocaíochtaí ionadaíocha a dhéantar le Comhaltaí Tofa agus lena mionsonraí costais bhliantúla. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/councillor-payments/