Cuntas maidir le Nochtadh Saorála Faisnéise agus Eolas Eile a fhoilseofar go rialta

[Read in English]

Miontuairiscí Cruinnithe Comhairle

Chun tuilleadh eolais a fháil ar mhiontuairiscí agus ar chláir oibre do chruinnithe comhairle, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/council-meetings/

 

Cúlra ar Chuntais maidir le Nochtadh

Déantar soláthar sna treoirlínte arna eisiúint chuig comhlachtaí Saorála Faisnéise (FOI), lena n-áirítear Comhairle Cathrach na Gaillimhe go gcaithfear Cuntas maidir le Nochtadh a bheith curtha ar fáil gach ráithe de na hiarratais a dhéantar faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag soláthar a gCuntas maidir le Nochtadh anois ó Eanáir 2016.

Tugtar mionsonraí ann maidir le gach iarratas Saorála Faisnéise neamh-phearsanta, lena n-áirítear:

An dáta a fhaightear an tIarratas,

Mionsonraí an Iarratais,

Catagóir an Iarratasóra; iriseoir, cliant, eile,

An cineál cinnidh: Bronnta in iomlán, bronnta i bpáirt nó Diúltaithe,

An dáta a rinneadh an cinneadh.

Cuntas maidir le Nochtadh