Gairdíní na Bliana Chathair na Gaillimhe

 • An reáchtálann Comhairle Cathrach na Gaillimhe Comórtas Gairdíní?

  Reáchtálann. Bíonn Comórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara á reáchtáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i nGaillimh gach bliain. Tá an comórtas á reáchtáil ó 1961 i leith agus is féidir le gach gairdín príobháideach, eastát tithíochta, scoil, gnó agus grúpa pobail sa chathair cur isteach ar an gcomórtas.

  Barr...

 • Cé atá in ann iarratas a dhéanamh ar Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara?

  Is féidir le gach gairdín príobháideach, eastát tithíochta, scoil, gnó agus grúpa pobail i gcathair na Gaillimhe cur isteach ar an gcomórtas.

  Barr...

 • Céard iad na catagóirí sa chomórtas?

  Is iad na catagóirí:

  • Tithe príobháideacha - gairdíní ar aghaidh an tí, bláthbhoscaí fuinneoige/taispeáint bláthanna, faichí
  • Limistéir chónaithe - níos lú ná 50 teach, 50-200 teach, níos mó ná 200 teach
  • Scoileanna
  • Foirgnimh phoiblí agus thráchtála - foirgnimh chathartha lena n-áirítear coláistí, óstáin, séipéil agus ionaid adhartha, garáistí, siopaí/ollmhargaí, tithe lóistín cláraithe, eastáit thionsclaíocha, páirceanna tráchtála/miondíola.
  • Tionscadail phobail - tionscadal grúpa óige, tionscadal grúpa pobail

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara?

  Comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne le do thoil

  Barr...

 • An bhfuil cead ag gnóthaí iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas?

  Tá. Spreagtar gnóthaí le hiarratas a dhéanamh. Is iad na catagóirí ar féidir iarratas a dhéanamh orthu ná foirgnimh chathartha lena n-áirítear coláistí, óstáin, séipéil agus ionaid adhartha, garáistí, siopaí/ollmhargaí, tithe lóistín cláraithe, eastáit thionsclaíocha, páirceanna tráchtála/miondíola. Déantar moltóireacht ar ghnóthaí bunaithe ar aghaidh siopa/taispeántais bláthanna agus faichí gairdíní, má tá siad ann. Má tá tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil leis an Oifig an gComhshaol, environment@galwaycity.ie 

  Barr...

 • Céard é an spriocdháta?

  Dé hAoine, an 3 Meitheamh 2022

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéantar moltóireacht ar an gcomórtas agus cén uair?

  Tabharfaidh moltóir de chuid an chomórtais cuairt ar do ghairdín i mí Iúil agus bronnfar marcanna bunaithe ar na treoirlínte scórála a leag Coiste Bailte agus Gairdíní Slachtmhara Chathair na Gaillimhe síos. I gcás an chomórtais maidir leis an ngairdín ar aghaidh an tí i dtithe príobháideacha, roinntear an chathair i limistéir thíreolaíocha agus bronntar duaiseanna as an 1ú / 2 ú  háit i ngach limistéar.

  Barr...

 • Céard iad na duaiseanna?

  Ceantair Chónaithe

  Ní mór do chumann áitritheoirí iontrálacha a dhéanamh sa chatagóir seo. Cuirfear san áireamh láithreacht agus cothabháil aon ghnéithe speisialta i gceantair chónaithe, mar aon le Feabhsú agus cur chun cinn Bithéagsúlachta agus marcanna á leithdháileadh. Tabharfar aird ar leith ar chás an bhruscair.

  Tá an chatagóir roinnte ina 3 chuid: 0-50 teach, 50-200 teach agus níos mó ná 200 teach.

  Bronnfar Duaiseanna €300 i ngach catagóir.

   

  Tithe - Gairdíní tosaigh

  Chun breithiúnas a thabhairt ar an gcatagóir seo, roinnfear an chathair ina ceantair gheografacha agus ní bhronnfar duaiseanna ach ar an 1ú agus an 2ú háit i ngach ceantar.

   

  Tithe - Boscaí fuinneoige/taispeántais bláthanna

  Gheobhaidh an t-iontrálaí foriomlán is fearr Corn an Chomhairleora.

   

  Foirgnimh Phoiblí agus Thráchtála

  Bronnfar Duais don chéad áit amháin don taispeántas aghaidh siopa/bláthanna is fearr in áitreabh. Tabharfar aird freisin ar bhruscar san áitreabh agus timpeall air. I measc na bhfoirgneamh poiblí agus tráchtála tá Coláistí, Ionaid Adhartha, Siopaí, Óstáin, Tithe Tábhairne, garáistí srl.

    

  Tionscadail phobail

  Is féidir tionscadail ghairdín a eagraítear trí ghrúpaí pobail nó grúpaí óige, lena n-áirítear tionscnaimh orgánacha gairdín agus plandála, a iontráil sa chatagóir seo.

   

  Scoileanna

  Tabhair faoi deara le do thoil gurb é Dé hAoine, an 27 Bealtaine 2022 an dáta deiridh do scoileanna agus go mbeidh moltóireacht ar siúl i mí an Mheithimh.

  Tá 2 chatagóir scoile ann: ceann don ghairdín is fearr, lena n-áirítear ceapóga ardaithe, paistí glasraí srl.

  Tá na duaiseanna sa chatagóir seo urraithe ag Naíolanna Dangan.

  • Tá sé i gceist tús a chur le moltóireacht go luath i mí Iúil ach d'fhéadfadh sé seo a bheith ag brath ar an aimsir

  • Tá bac 5 phointe ar bhuaiteoirí na bliana seo caite i gcomórtas na bliana seo.

  • Is dúshlán suthain iad na trófaithe a bheidh ag an mbuaiteoir ar feadh bliana.

  • Fógrófar buaiteoirí i mí Lúnasa/Meán Fómhair.

 • Le haghaidh tuilleadh eolais ar conas do ghairdín nó spás glas a dhéanamh cairdiúil do phailneoirí tabhair cuairt ar:  https://pollinators.ie/ 

 • Barr...
 • An mbíonn searmanas bronnta gradam ann?

  Bíonn, bíonn searmanas bronnta gradam ar siúl gach bliain.

  Barr...

 • Cé a dhéanann urraíocht ar Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara?

  Déanann Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Dangan Nurseries, Madden Nurseries agus Galway Crystal urraíocht ghnaíúil ar an gcomórtas.

  Barr...

 • Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoi Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara?

  Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara, téigh i dteagmháil leis an Oifig an gComhshaol ar 091 538 400 no environment@galwaycity.ie

 •  

  Barr...