Tionscnamh Glantacháin Earraigh

Uasdátú 12 Aibreán 2021 – Tá tús curtha arís ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe lena tionscnamh glantachán áitiúil Earraigh. Ón 12 Aibreán, féadfaidh dhá theaghlach páirt a ghlacadh i nglantachán le chéile laistigh den Chathair. Fanfaidh na treoirlínte seo i bhfeidhm go dtí go bhfógrófar treoir Rialtais bhreise.

Is seirbhís í seo a chuirtear ar fáil do Ghrúpaí Pobail chun cabhrú leo a bPobail a choinneáil glan.  Iarrtar ar ghrúpaí clárú leis An Taisce ar dtús ar https://nationalspringclean.org/.

Nuair a chláróidh tú leis An Taisce, gheobhaidh tú fearas do Ghlantachán Earraigh ina mbeidh na nithe seo a leanas

    • Tabaird chosanta do dhaoine fásta agus do leanaí chun éadaí a choinneáil glan.
    • Málaí plaisteacha dathchódaithe le haghaidh dramhaíl in-athchúrsáilte agus neamh-athchúrsáilte.
    • Lámhainní chun do lámha a choinneáil sábháilte agus glan.

Nuair a bheidh dáta deimhnithe agat don imeacht agus sula dtosóidh tú, cuir glaoch orainn ar 091-536400 nó cuir ríomhphost chuig customerservice@galwaycity.ie chun socrú a dhéanamh maidir leis an dramhaíl bhailithe a dhiúscairt saor in aisce tar éis an ghlantacháin.
 

Ní mór iarratais ar bhailiú málaí ón nGlantachán Earraigh a logáil leis an Rannóg Seirbhísí do Chustaiméirí roimh 12pm Dé Máirt na seachtaine a bhfuil na málaí le bailiú, ach tá sé níos fearr má táimid ar an eolas roimh ré mar a luadh thuas.

Céard is féidir a bhailiú?

Bruscar Ginearálta – ní féidir ach málaí a chuirtear ar fáil don ghlantachán earraigh amháin a úsáid

Céard nach féidir a bhailiú?

Earraí Toirtiúla i.e. tochtanna, leapacha, cathaoireacha, ach amháin má chuirtear Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar an eolas roimh ré agus má bailíodh na hearraí mar thoradh díreach ar an nGlantachán earraigh. Is féidir le daoine atá ina gcónaí i gCathair na Gaillimhe leas a bhaint as seirbhís bailithe earraí toirtiúla a oibríonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Is féidir an bailiúchán a shocrú ach teagmháil a dhéanamh le Seirbhísí do Chustaiméirí ar 091 536400 nó customerservice@galwaycity.ie.
Tá an praghasliosta le haghaidh Earraí Toirtiúla ar fáil ar: http://www.galwaycity.ie/bulky-goods-collection-2

Bruscar Teaghlaigh i.e. bia, trealamh leictreach, troscán, dramhaíl Tógála agus Scartála.

Céard iad na laethanta bailiúcháin?

Bailíonn criú Comhshaoil bruscar ginearálta ar an gCéadaoin

Faisnéis Bhreise

    • Tá na Maoir Phobail sásta cabhrú leat d’imeacht a eagrú más gá
    • Beidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe in ann málaí breise a chur ar fáil más gá