Nuacht Iompair

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12 Fógra Rúin - Lúb-Bhóthar an Phríosúin

 • Wed 16 Jan, 2019
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-   Ardeaglais: Lúb-Bhóthar an Phríosúin chuig Bóthar na hOllscoile (an chuid Iartharach amháin).   Tréimhse an Dúnta: Ón 8am ar an Luan 18 Feabhra go dtí 8am ar an gCeadaoin 27 Feabhra,...

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Rúin - Sráid Dhoiminic Uachtarach

 • Mon 14 Jan, 2019
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Contae na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-   Sráid Dhoiminic Uachtarach:  Ón Acomhal le Cnoc an Dalláin (Teach táibhraine O’Maolruaidh) go dtí an tAcomhal le Sráid Liam Thiar (An Bierhaus).   Tréimhse an dúnta:  5am to 3pm Dé...

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Cinnidh - Sráid na Croise Uacht. agus Íocht

 • Thu 3 Jan, 2019
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbhfuil ordú deanta ag Comhairle Contae na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-   Sráid na Croise Uacht. agus Íocht.:    Ón tSráid Láir go Sráid an Droichid.         Tréimhse an dúnta:  8am Dé Luain 7 Eanáir go 6pm Dé hAoine...

FÓGRA CHUIG ÚINÉIRÍ AGUS ÁITITHEOIRÍ TALÚN A BHFUIL CRAINN AGUS FÁLTA AR THAOBH AN BHÓTHAIR

 • Mon 17 Sep, 2018
 • Nuacht Iompair
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go bhfuil sé de dhualgas ar úinéirí agus ar áititheoirí talún faoi théarmaí Acht na mBóithre, 1993, gach cúram réasúnach a ghlacadh chun a chinntiú nach mbaineann aon dainséar leis na crainn, na fálta agus aon fhásra eile a fhásann ar a gcuid talún...

Fodhlíthe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe um Thrácht ar Bhóithre (Luasteorainneacha Speisialta) Uimh. 1-2017 (Criosanna Malla in Eastáit Tithíochta)

 • Tue 24 Jul, 2018
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil Fodhlíthe déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, is iad sin, Fodhlíthe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe um Thrácht ar Bhóithre (Luasteorainneacha Speisialta) Uimh. 1-2017 (Criosanna Malla in Eastáit Tithíochta), maidir le luasteorainneacha 30km/u a chur i bhfeidhm in eastáit tithíochta ina limistéar riaracháin, i...

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12 Fógra Cinnidh - An Chraein Bheag

 • Wed 18 Jul, 2018
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-  An Chraein Bheag (lána cúng amháin):     Ón acomhal na Craenach Bige go Bóithrín na Sliogán Raleigh & ón acomhal na Craenach Bige go dtí an tSráid Nua Thiar.  Tréimhse an...

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12 Fógra Cinnidh - An Bóthar Riabhach

 • Wed 18 Jul, 2018
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- An Bóthar Riabhach (lána cúng amháin):     Ón acomhal an Bhóthair Riabhaigh (Thiar) le Carraig Bhartúin Thiar agus Acomhal an Bhóthair Riabhaigh (Thoir) le Bhóthar Charraig Bhartúin.  

Fógra Rúin: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - An Fhaiche Mhór Thuaidh, 10 Samhain go 24 Nollaig An tSráid Láir : Ó acomhal Shráid Trasna Íochtarach go Sráid na Súdairí

 • Thu 31 May, 2018
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:- An tSráid Láir : Ó acomhal Shráid Trasna Íochtarach go Sráid na Súdairí. Tréimhse an Dúnta: Déardaoin, 12 Iúil go Domhnach, 22 Iúil, 2018 ó 6.30pm go 7.30pm, agus ó 1.00pm go 2.00pm don...

Fógra Rúin: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar Rosshill: Faoin droichead iarnróid

 • Thu 24 May, 2018
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:- Bóthar Rosshill: Faoin droichead iarnróid. Tréimhse an Dúnta: Ón Luan, 25 Meitheamh, 2018, go dtí an Domhnach, 19 Lúnasa, 2018. An Chúis: Le deisiúcháin riachtanacha droichid a éascú.

Féile Rothaíochta na Gaillimhe 2018:Tionscnaimh agus Imeachtaí Rothaíochta á Lorg

 • Thu 26 Apr, 2018
 • Nuacht Iompair
Cuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí ar mian leo imeacht/tionscnamh rothaíochta a thionól i rith Féile Rothaíochta na Gaillimhe a bheidh ar siúl mar chuid den tSeachtain Náisiúnta Rothaíochta ón Satharn 9 go Domhnach 17 Meitheamh 2018. Baineann Féile...

Fógra Rúin: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Páirc an Ardghoirt, Ón 18:00 go dtí an 21:00 Dé Sathairn 9 Meitheamh 2018

 • Wed 25 Apr, 2018
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:- Páirc an Ardghoirt (Eastát) ón Acomhal den L-1001-0 & an L-10011-0 (bealach isteach chuig Páirc an Ardghoirt), ina n-áirítear Bóthar Rockmount do 900m laistigh d'Eastát Pháirc an Ardghoirt. Leanann an bealach Corrán Oakley,...

Bóithre a Dhúnadh go Sealadach: Sráid Liam Thiar, Ardán na bhFiach agus Sráid Dhoiminic

 • Wed 25 Apr, 2018
 • Nuacht Iompair
Bóithre a Dhúnadh go Sealadach: Sráid Liam Thiar, Ardán na bhFiach agus Sráid Dhoiminic

Bóithre le Bheith ina mBóithre Poiblí

 • Thu 5 Apr, 2018
 • Nuacht Iompair
De réir fhoráil Acht na mBóithre, 1993, tugann COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sí ag smaoineamh ar Dhearbhú a dhéanamh go mbeadh na bóithre ar an liosta thíos ina mbóithre poiblí. Breithneoidh an Chomhairle an t-ábhar seo ag cruinniú a thionólfar tráth nach luaithe ná an 11 Meitheamh 2018.

Ardú ar tháille na gCarrchlósanna Fadtéarma

 • Tue 23 Jan, 2018
 • Nuacht Iompair
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go mbeidh méadú de €1 ar an ráta lae sna carrchlósanna fadtéarma. Tá na carrchlósanna fadtéarma lonnaithe ag Staid na gCon, Bóthar na Díge agus Ard-Eaglais na Gaillimhe. Ardóidh an ráta lae ó €4 go €5 agus beidh sé i bhfeidhm beag bean ar am tagtha ná fad...

Fógra Rúin: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - An Fhaiche Mhór Thuaidh, 10 Samhain go 24 Nollaig

 • Fri 20 Oct, 2017
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:- An Fhaiche Mhór Thuaidh. Tréimhse an Dúnta: Ó 6:00 am Dé hAoine, 10 Samhain go dtí 6:00 pm Dé Domhnaigh, 24 Nollaig 2017. An Chúis: Le Margadh Nollaig na Gaillimhe 2017 a éascú.

Fógra Cinnidh Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Lá Saor ó Charranna na hEorpa

 • Wed 13 Sep, 2017
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Sráid Forster: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe. Sráid Eglinton: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe. Sráid Gheata Liam: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe. An Tréimhse Dúnta:...

Páirceáil Íoc agus Taispeáin - Dé Domhnaigh

 • Tue 1 Aug, 2017
 • Nuacht Iompair
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go bhfuil feidhm ar an Domhnach anois freisin le páirceáil Íoc agus Taispeáin, agus tú ag páirceáil ar an tsráid agus i gcarrchlóis. Seo a leanas na huaireanta a ghearrfar táille maidir le gach páirceáil Íoc agus Taispeáint: 8.30am-6.30pm ó Luan go Satharn 1pm - 6pm ar an...