Nuacht Iompair

Uasghrádú Acomhal Mháirtín Nuashonrú ar Dhul Chun Cinn - 31ú Bealtaine 2023

 • Thu 1 Jun, 2023
 • Nuacht Iompair
Tabhair faoi deara go mbeidh oibreacha ar siúl an deireadh seachtaine seo chun cóireáil dromchla nua a shuiteáil ar Charrbhealach an R446 ar an dá bhealach isteach go hAcomhal Mháirtín. Is éard a bheidh i gceist le mionathruithe ar Bhainistíocht Tráchta ná athruithe lána chun céimniú na n-oibreacha a éascú.

Droichead Ceannródaíoch Nua Coisithe agus Rothaíochta á Oscaillt i gCathair na Gaillimhe

 • Fri 26 May, 2023
 • Nuacht Iompair
D’oscail Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins agus an tAire Iompair, Eamon Ryan T.D., droichead ceannródaíoch Coisithe agus Rothaíochta na mBradán – an chéad droichead nua thar Abhainn na Gaillimhe le breis agus 30 bliain - go hoifigiúil inniu. Feidhmíonn an droichead nua mar chroílár do mhuintir na háite agus do...

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialachán na mBóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Rúin - Bóthar na Ceapaí

 • Wed 24 May, 2023
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh go ndúnfar:- Bóthar na Ceapaí: Bóthar na Ceapaí ó Bóthar Bhearna go Bóthar Dáileacháin an Iarthair

[More]

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE Acht na mBóithre 1993 - Alt 75 Na Rialacháin um Bóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Cinnidh - Páirc an Ardghoirt (Eastát)

 • Wed 24 May, 2023
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh ag dúnadh:- Páirc an Ardghoirt (Eastát): ón Acomhal den L-1001-0 & L-10011-0 (bealach isteach chuig Páirc an Ardghoirt), ina n-áirítear Bóthar Rockmount do 900m laistigh d’Eastát Pháirc...

Athshlánú Sráide agus oibreacha uasghrádaithe Draenála, Sráid na Siopaí/An tSráid Ard - Atreorú Tráchta

 • Fri 19 May, 2023
 • Nuacht Iompair
Rochtain theoranta ar an tSráid Ard agus Sráid na Cé  Tabhair le fios le do thoil go mbeidh rochtain theoranta do Thrácht Feithicle ar an tSráid Ard ón 22ú Bealtaine 2023 ar feadh thart ar 3 seachtaine chun oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh. Beidh na hoibreacha seo ag tarlú i limistéir scoite thar na 3 seachtaine agus...

Réamhfhógra Scéim Taisteal Gníomhach ar Chanáil Eglinton

 • Fri 12 May, 2023
 • Nuacht Iompair
Réamhfhógra Scéim Taisteal Gníomhach ar Chanáil Eglinton - Feabhsófar siúlbhealaí agus slí bhóithre in Iarthar Chathair na Gaillimhe

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin um Bóithre 1994 – Airteagal 12 Fógra Rúin - Páirc an Ardghoirt

 • Wed 10 May, 2023
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh ag ndúnfar:- Páirc an Ardghoirt (Eastát):  ón Acomhal den L-1001-0 & L-10011-0 (bealach isteach chuig Páirc an Ardghoirt), ina n-áirítear Bóthar...

Preasráiteas ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Wed 19 Apr, 2023
 • Nuacht Iompair
Tá deontais de € 400,000  bronnta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar eagraíochtaí ealaíon na Cathrach do 2023. Is é an dea-scéal d’eagraíochtaí ealaíon, d’ealaíontóirí agus d’oibrithe ealaíon na Gaillimhe ná go bhfuil an chathair, ag a cruinniú den Chomhairle an tseachtain seo, tar éis buiséad...

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE Acht na mBóithre 1993 - Alt 75 Na Rialacháin um Bóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Cinnidh - Sráid Dhoiminic Uachtarach

 • Wed 5 Apr, 2023
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe lena ndúnfar: Sráid Dhoiminic Uachtarach (L-5103): Ó Shráid Dominick Íochtarach (L-5102) go Sráid Liam Thiar (L-5113). Tréimhse an...

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE Acht na mBóithre 1993 - Alt 75 Na Rialacháin um Bóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Cinnidh - Ardán na bhFiach

 • Wed 5 Apr, 2023
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe lena ndúnfar: Ardán na bhFiach (L-5107): Ó Bhóthar Chnoc an Dalláin Uachtarach (L-5108) go Bóthar an Athar Uí Ghríofa Tréimhse an...

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE Acht na mBóithre 1993 - Alt 75 Na Rialacháin um Bóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Cinnidh - Sráid Liam Thiar

 • Wed 5 Apr, 2023
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe lena ndúnfar: Sráid Liam Thiar (L-5103): Ón gCraein Bheag (L-5111) go hAscaill na Muimhneach Avenue (L-5114) Tréimhse an Dúnta: A 6.00i.n go...

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE Acht na mBóithre 1993 - Alt 75 Na Rialacháin um Bóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Cinnidh - An Chraein Bheag

 • Wed 5 Apr, 2023
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe lena ndúnfar: An Chraein Bheag (L-5111): Ó Shráid Nua Thiar (L-5112) go Sráid Liam Thiar (L-5113) Tréimhse an Dúnta: 24/7 ó Dé...

Uasghrádú Acomhal na Máirtíneach Tuairisc ar an Dul Chun Cinn - 2 Márta 2023

 • Thu 2 Mar, 2023
 • Nuacht Iompair
Seo thíos sonraí Plean Bainistíocht na Tráchta atá beartaithe mar chuid den obair atá le teacht ar an scéim thuas. Séard atá i gceist leis an gcéim atá le teacht ná cuaillí Geantraí na Comhartha Tráchta a shuiteáil, lena mbeidh gá le lánaí a dhúnadh go sealadach agus atreoruithe na tráchta a...

Uasghrádú Acomhal na Máirtíneach Tuairisc ar an Dul Chun Cinn 27 Feabhra 2023

 • Mon 27 Feb, 2023
 • Nuacht Iompair
Seo thíos sonraí Plean Bainistíocht na Tráchta atá beartaithe mar chuid den obair atá le teacht ar an scéim thuas. Séard atá i gceist leis an gcéad chéim eile ná príomhchorp an acomhal a cheangal leis na lánaí nach bhfuil ceangal fós acu le Sheanbhóthar Bhaile Átha Cliath. Leanfaidh bainistíocht na...

Uasghrádú Acomhal na Máirtíneach Tuairisc ar an Dul Chun Cinn 22 Feabhra 2023

 • Wed 22 Feb, 2023
 • Nuacht Iompair
Seo thíos sonraí an Phlean Bainistíochta Tráchta atá beartaithe mar chuid den obair atá le teacht ar an scéim thuas. Séard atá i gceist leis an gcéim seo ná príomhchorp an acomhal a cheangal le gach limistéar eile atá fágtha. Go dtí seo, lean Bainistíocht na Tráchta le ailíniú an Timpealláin...

Uasghrádú Acomhal na Máirtíneach Tuairisc ar an Dul Chun Cinn 20-24 Feabhra 2023

 • Wed 22 Feb, 2023
 • Nuacht Iompair
Seo thíos sonraí an Phlean Bainistíochta Tráchta atá beartaithe mar chuid den obair atá le teacht ar an scéim thuas. Séard atá i gceist leis an gcéim seo ná príomhchorp an acomhal a cheangal le gach limistéar eile atá fágtha. Go dtí seo, lean Bainistíocht na Tráchta le ailíniú an...

N6 GCRR Ráiteas Comhpháirteach

 • Tue 31 Jan, 2023
 • Nuacht Iompair
N6 GCRR - Ráiteas Comhpháirteach ó Comhairle Chontae na Gaillimhe, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Bonneagar Iompar Éireann

Uasghrádú Acomhal na Máirtíneach Tuairisc ar an Dul Chun Cinn Eanáir - Feabhra na bliana 2023

 • Thu 26 Jan, 2023
 • Nuacht Iompair
Tá Céim 3 na hOibre ar Dhromchlú na gCosán críochnaithe anois againn ag tionscadal Acomhal na Máirtíneach. D'éascaigh a leithéid dúinn dul chun cinn go dtí Céim 4. Ligfidh an chéad chéim eile dúinn dul ar aghaidh leis an obair isteach i gcroílár an acomhail. Tá buanphábháil curtha isteach againn...

Scéim Rothaíochta Bhóthar Dhabhach Uisce Theas

 • Thu 26 Jan, 2023
 • Nuacht Iompair
Cuirfidh an tionscadal áiseanna feabhsaithe na rothaíochta ar fáil agus feabhsuithe lena mbaineann ar na cosáin lena n-áireofar athailíniú na gcolbhaí, comharthaíocht a chur suas ag Acomhal Ros Caoin, conairí rothaíochta a chur ar fáil, cosáin agus an tírdhreachtú lena bhaineann. Beidh bainistiú sealadach tráchta i...

BusConnects na Gaillimhe: Bóthar Bhaile Átha Cliath - Comhairliúchán Poiblí Neamhreachtúil Eanáir 2023

 • Fri 13 Jan, 2023
 • Nuacht Iompair
Is príomhchuid de bheartas an Rialtais í BusConnects le haghaidh an iompair phoiblí a fheabhsú agus aghaidh a thabhairt ar athrú na haeráide. Tá Gaillimh ag dul i méad, agus tá líonra bus ag teastáil ón gcathair a fhreastalaíonn ar Cheantar Cathrach na Gaillimhe, agus ar áiteanna níós faide i gcéin. Tá...