Lána rothar ar Bhóthar Dáileacháin an Iarthair

Lána rothar ar Bhóthar Dáileacháin an Iarthair

Tá Bóthar Dáileacháin an Iarthair ina mhórbhóthar artaireach i Cnoc na Cathrach.  Téann bealach Bhóthar Dáileacháin an Iarthair, atá thart ar 2.9km ar fad, siar ó Thimpeallán Bhóthar na Ceapaí chomh fada le Timpeallán na nDineach ar an taobh thoir. Aithníodh an bealach mar an phríomhbhealach rothaíochta Uirbeach sa phean de chuid CycleConnects maidir le Líonra Rothaíochta Uirbeach atá Beartaithe. 

Tá dul chun cinn á dhéanamh ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe maidir le bonneagar rothaíochta agus siúil nua agus uasghrádaithe a fhorbairt feadh Bhóthar Dáileacháin an Iarthair, lena gcuimsítear na sé thimpeallán atá ann anois feadh an bhealaigh. Comhlánófar na háiseanna feabhsaithe sin leis na hoibreacha uasghrádaithe a rinneadh le déanaí ar Lána Uí Mhuilleora agus leis an Líonra Rothaíochta atá beartaithe ar Bhóthar Stiofáin (oibreacha atá faoi réir iarratais phleanála faoi láthair).

Tá an tionscadal seo ag céim dearaidh an choincheapa, agus tá roinnt roghanna don scéim seo á bhforbairt agus á measúnú faoi láthair. Déanfar an leathanach gréasáin seo a nuashonrú chun nuashonruithe ar an scéim seo a léiriú de réir mar a dhéatar dul chun cinn maidir léi.

Tá an tionscadal seo á mhaoiniú ag an Roinn Iompair tríd an Údarás Náisiúnta Iompair.