Leithris Phoiblí Uathoibrithe

 • Cá bhfuil na Leithris Phoiblí Uathoibrithe i gCathair na Gaillimhe?

  • An Fhaiche Mhór [3 x Leithreas]
  • Páirc na Mílaoise, Bóthar na hOllscoile
  • Oileán an Iarla, Carrchlós na hArdeaglaise
  • Promanáid Bhóthar na Trá, Trá na mBan [3 x Leithreas agus Cithfholcadán]
  • Promanáid Bhóthar na Trá, an Charraig Dhubh [3 x Leithreas agus Cithfholcadán]

  Top...

 • Glanadh agus Cothabháil na Leithreas Poiblí Uathoibrithe

  Tá conradh ag Healthmatic le haghaidh ghlanadh agus chothabháil na Leithreas Poiblí Uathoibrithe.

  Tá Healthmatic freagrach as an nglanadh agus cothabháil.

  Top...

 • Cé leis a thuairisceoidh mé gearán nó ábhar imní?

  Tuairiscigh é do:

  Líne Sheirbhíse 24 uair an chloig Healthmatic ar 016 950 707

  Top...

 • Aláraim ag cur isteach ar dhaoine?

  Tá aláraim dhifriúla sna haonaid ar fhaitíos go dtarlódh tine, go mbrisfí isteach iontu nó go dteastódh cúnamh ó dhuine faoi mhíchumas.

  Má bhuaileann na haláraim, glaofar láithreach ar Líne Sheirbhíse 24 uair an chloig Healthmatic.

  Top...

 • Teagmhálaithe sa Chomhairle Cathrach

  Helen McDonagh, Oifigeach Riaracháin, an Rannóg Comhshaoil 091 536484

  Paul Batty, Innealtóir Feidhmiúcháin - 091 536441 –

  Top...