Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Chomhairle Cathrach Na Gaillimhe Scéim do Dheontas Ealaíon 2019


Chomhairle Cathrach Na Gaillimhe Scéim do Dheontas Ealaíon 2019

Fáiltíonn Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ar Scéim Deontas Ealaíon 2019 a thabharfaidh maoiniú d’eagraíochtaí agus do ghrúpaí ealaíon dá dtionscadal agus dá gclár.

Ní mór don eagraíocht nó don ghrúpa na nithe seo a leanas a chomhlíonadh chun go mbreithneofar iad do mhaoiniú:

•         A bheith ag obair go príomha mar eagraíocht ealaíon

•         is féidir le heagraíochtaí deonacha nó gairmiúla iarratas a dhéanamh

•         Caithfear a bheith ag obair ar bhonn neamhbhrabúis

•         Caithfear a bheith lonnaithe i gCathair na Gaillimhe nó a bheith ag obair den chuid is mó laistigh den Chathair

Bíonn cláir agus tionscadail a fhaigheann cúnamh deontais sa réimse ealaín chruthaitheach chomhaimseartha. Áirítear ar fhoirmeacha ealaíne agus ar thionscadail a fhaigheann tacaíocht, féilte ealaíon, ceol, scannáin, téatar, damhsa, na hamharc-ealaíona, ilmheáin, na healaíona comhcheangailte, litríocht, ailtireacht, na healaíona traidisiúnta agus ionaid ealaíon.

Bíonn an maoiniú teoranta agus bíonn an próiseas iomaíoch, mar sin d’fhéadfadh sé nach n-éireoidh le gach iarrthóir, nó d’fhéadfadh sé nach mbronnfaí an tsuim airgid a lorgófar.

Ní mór d’iarratas ar chúnamh deontais do 2019 a bheith istigh tráth nach déanaí ná 4pm Céadaoin 13 Feabhra, 2019. Tabhair ar aird le do thoil nach nglacfar le hiarratais a dhéanfar níos déanaí ná an dáta agus an t-am sin.

Is féidir treoirlínte agus foirm iarratais a fheiceáil anseo:

FOIRM IARRATAIS DO DHEONTAS EALAÍON 19.docx

Le haghaidh aon cheisteanna déan teagmháil leis: An Rannóg Pobail & Cultúir, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. T:  091 536406 nó RÍOMHPHOST: c&c@galwaycity.ie