Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Cinnidh - Sráid na Croise Uacht. agus Íocht


BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH  Acht na mBóithre 1993 – Alt 75  Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Cinnidh - Sráid na Croise Uacht. agus Íocht

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbhfuil ordú deanta ag Comhairle Contae na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-
 

Sráid na Croise Uacht. agus Íocht.:    Ón tSráid Láir go Sráid an Droichid.        

 

Tréimhse an dúnta:  8am Dé Luain 7 Eanáir go 6pm Dé hAoine 22 Feabhra (24 uair), 2019.

 

An chúis:      Chun gur féidir le hUisce Éireann oibreacha tógála dúnphoill a dhéanamh ar

                       sheomra láir.

 

Bealaí Malartacha:    Beidh comharthaí in airde chun malairtí slí do thrácht a thaispeáint.

           

Bealaí Atreoraithe:    Beidh malairtí slí ar fáil ar:-

·        Siar:     Paráid na Spáinneach R336, Droichead Wolfe Tone R336, Br. an Athar Uí Ghríofa;

Ó thuaidh:       Sr. an Phríomhgharda, Sr. an Droichid & Sr. Dhoiminic Íocht., Sr. an Mhuilinn & Sr. Anraí;
Soir:     An tSráid Láir, Sráid na Súdairí, Bóthar na gCeannaithe, An Fhaiche Mhór & Loch an tSáile.
Beidh cead isteach do chónaitheoirí i gcónaí. 

Cuirfear na comharthaí faoi mhalairtí slí in airde sula dtosófar ar an obair.

 

Féach Léirscáil

 

Sínithe:           Ruth McNally,

                        Stiúrthóir Seirbhísí,

                        An Stiúrthóireacht Iompair, Pleanála agus Forbartha Fisiciúla,

                        Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,

                        Bóthar an Choláiste, Gaillimh.