Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Folúntas Foirne - Oifigeach Foirne Cúnta


Folúntas Foirne -  Oifigeach Foirne Cúnta

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí do na phost thuas. 

LEABHRÁN EOLAIS 

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.  D’fhéadfaí na hiarratais a chur ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais. 

 

Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don phost seo go dtí tráth nach déanaí ná 4.00p.m. Déardaoin, 24 Eanáir 2019.  Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin. 

 

Uimhir Theil. (091) 536596 Ríomhphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

 

Sínithe: M. O’Donnell, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, An Rannóg Acmhainní Daonna.

 

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe