Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

DRÉACHT-FHODHLÍTHE CHOMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE (TAIBHIÚ SRÁIDE AGUS BUSCÁIL), 2019


DRÉACHT-FHODHLÍTHE CHOMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE (TAIBHIÚ SRÁIDE AGUS BUSCÁIL), 2019

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dóibh le forálacha Chuid 19 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, arna leasú leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, Fodhlíthe i dtaca le Taibhiú Sráide agus Buscáil a dhéanamh do Limistéar Riaracháin agus Feidhme Chathair na Gaillimhe. Aisghairtear leis na Fodhlíthe seo na Fodhlíthe um Thaibhiú Sráide (Tréimhsí Toirmiscthe), 2011.

 

Beidh cóip de na Fodhlíthe beartaithe ar fáil lena hiniúchadh ag oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, An Deasc um Sheirbhísí do Chustaiméirí, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh idir 9 a.m. agus 4 p.m. ón Déardaoin, an 31 Eanáir 2019 go dtí an Aoine, an 1 Márta 2019.  Tabharfar cóip saor in aisce de na Fodhlíthe beartaithe d’aon duine a chuireann isteach air sin.

 

Ní mór aighneachtaí i scríbhinn i ndáil le Dréacht-Fhodhlíthe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (Taibhiú Sráide agus Buscáil), 2019 a dhéanamh chuig an Rannóg Comhshaoil agus Athraithe Aeráide, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh tráth nach déanaí ná 4 p.m. Dé hAoine, an 8 Márta 2019 nó trí chliceáil ar an nasc seo a leanas

 

Déan aighneacht anseo

 

Breithneoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe gach aighneacht sula ndéanfaidh sí na Fodhlíthe.

 

 

An tUasal Dermot Mahon,

Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach,

Tithíocht, Comhshaol & Athrú Aeráide,

Áineas & Conláiste