Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Gradaim an Mhéara


Gradaim an Mhéara

Iarrtar ar dhaoine a bhfuil cónaí orthu i gCathair na Gaillimhe daoine aonair nó eagraíochtaí a ainmniú do Ghradaim an Mhéara.

Tugann Gradaim an Mhéara aitheantas do dhaoine agus d’eagraíochtaí a mbíonn tionchar mór acu ar chaighdeán maireachtála a bpobail féin i gCathair na Gaillimhe mar gheall ar chomh gníomhach agus a bhíonn siad i ngníomhaíochtaí pobail agus deonacha agus gan aon luach saothair a bheith a fháil acu ar a shon.

Tá 9 nGradam an Mhéara éagsúla ann:

  • Gradam na nEalaíon, an Chultúir, Oidhreachta agus Cúrsaí Gaeilge
  • Gradam d’Áitritheoirí agus do Cheantair Áitiúla
  • Gradam don tSeirbhís Pobail agus don Chuimsiú Sóisialta
  • An Gradam d’Oibrí Deonach Scothaosta na Bliana
  • An Gradam d’Oibrí Deonach Spóirt na Bliana
  • Gradam do Leanaí agus don Óige
  • An Gradam d’Oibrí Deonach Óg na Bliana
  • An Gradam d’Inbhuanaitheacht Chomhshaoil
  • Oibrí Deonach na Bliana de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

"Tá ráiteas ann a deir, go mbím ag smaoineamh i gcónaí ar cén fáth nach ndearna duine éigin eile rud éigin faoi sin, go dtí gur thuig mé gur duine éigin mise freisin. Tugann na gradaim seo deis dúinn aitheantas a thabhairt do na daoine go léir a thugann a gcuid ama in aisce agus a ghlacann ceannas sa phobal. Is í Cathair na Gaillimhe an buaiteoir mar go bhfuil an t-ádh orainn go bhfuil cohórt chomh láidir d’oibrithe deonacha sa Chathair" - a deir Méara na Gaillimhe, an Comh. Niall McNeilis mar a sheol sé an 16ú Gradaim an Méara bliantúla Dé Domhnaigh 27 Eanáir.

Bronnfar trófaí atá coimisiúnaithe go speisialta chomh maith le híocaíocht €500 ar gach duine a mbronnfar Gradam orthu. Bronnfar Teastas Méara atá deartha go speisialta ar gach buaiteoir ag searmanas na nGradam a bheidh ar siúl Dé Máirt an 16 Aibreán 2019 in Óstán an Galway Bay, Gaillimh.

Is é an 08 Márta 2019 an dáta deiridh chun ainmniúchán a dhéanamh agus tá foirmeacha iarratais le fáil ó Halla na Cathrach, ó Leabharlanna na Cathrach agus is féidir iad a íoschóipeáil ón:

Gradaim an Mhéara Foirm Ainmniúchóin 18.pdf

Gradaim an Mhéara Bróisiúr.pdf

nó: https://www.galwaycity.ie/application-forms/?filter=Mayor%27s%20Awards

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi Ghradaim an Mhéara ar an suíomh idirlín anseo nó is féidir glaoch ar an uimhir 091 536 809