Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

An tSeachtain Saor ó Phlaisteach 2019


An tSeachtain Saor ó Phlaisteach 2019

Beidh an tSeachtain Saor Ó Phlaisteach ar siúl idir an 11 – 17 Feabhra, 2019. Is é aidhm an tionscnaimh sin aird an phobail a tharraingt ar an úsáid a bhaintear as plaisteach agus iarrtar ar dhaoine leas a bhaint as roghanna eile, go háirithe in ionad plaisteach aonúsáide.

I mbliana táthar ag iarraidh daoine a spreagadh chun a mbosca lóin féin a thabhairt leo – is feachtas é seo a spreagann custaiméirí a mbosca lóin féin nó coimeádán oiriúnach is féidir a úsáid arís a thabhairt leo chun bia a bhíonn cumhdaithe ag plaisteach aon-úsáidte go minic a chur iontu. Tá cuireadh á thabhairt do bhúistéirí áitiúla i nGaillimh páirt a ghlacadh sa bhfeachtas seo.

Glacfaidh Bunscoileanna agus Iarbhunscoileanna ar fud na Cathrach páirt sa tSeachtain Saor ó Phlaisteach agus tabharfar pacáistí dóibh a bheidh lán le heolas, smaointe agus íomhánna chun go mbeifear ag plé agus ag cur tuilleadh eolais ar roghanna eile le linn na Seachtaine Saor ó Phlaisteach agus ina dhiaidh sin.

Tugtar cuireadh do scoileanna, do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí a bheith gníomhach an tseachtain sin. Téigh i dteagmháil le Fiona ar 091 536400 nó is féidir ríomhphost a sheoladh chuig environment@galwaycity.ie .