Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

An Creat Mionoibreacha Tógála (Cónaithe) - Síneadh ar an Spriocdháta Deiridh


An Creat Mionoibreacha Tógála (Cónaithe) - Síneadh ar an Spriocdháta Deiridh

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú go bhfuil síneadh curtha anois leis an spriocdháta deiridh don Chomhaontú Creata Ilpháirtí maidir le Mionoibreacha Tógála (Cónaithe), a fógraíodh roimhe seo ar an suíomh idirlín Etenders i mí na Nollag 2018, go dtí 3.00 pm an 11 Feabhra 2019. Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe spreagadh a thabhairt don oiread soláthróirí áitiúla agus is féidir chun iarratas a dhéanamh ar chead isteach ar an gCreat ilpháirtí.

Tá an Creat Mionoibreacha Tógála (Cónaithe) oscailte do chonraitheoirí a bhfuil taithí acu maidir le ceirdeanna i ndisciplíní éagsúla a sholáthar agus a bhainistiú do na Creata. Caithfidh conraitheoirí clárú chun cead a fháil cur isteach ar na creata ag www.etenders.gov.ie.

Is féidir le hiarratasóirí a thabhairt le fios cé acu seirbhísí, contae nó réigiún is mian leo iarratas a dhéanamh orthu le linn an phróisis.  Ach a mbeidh na soláthróirí cláraithe, agus iad ceadaithe isteach ar an gCreat, déanfar gach teagmháil maidir leis na comórtais oibre agus na conarthaí trí www.supplygov.ie agus fógróidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe na hoibreacha a bheidh le comhlíonadh tríd an gcóras sin.

Ba chóir aon fhiosrúchán a bheadh ag conraitheoirí maidir leis an gCreat a dhéanamh leis an Deasc Cúnaimh atá ag Ionad Soláthair Oibriúcháin an Rialtais Áitiúil (LGOPC) ar eproc@kerrycoco.ie / 079-1064020.

Is féidir le conraitheoirí a bheadh ag iarraidh cúnamh a fháil chun an t-iarratas a chomhlánú teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Soláthair i gComhairle Cathrach na Gaillimhe ag procurement@galwaycity.ie.