Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

An bhfuil Maoin Folamh agat?


An bhfuil Maoin Folamh agat?

An dteastaíonn uait leas a bhaint as maoin folamh atá agat, ach nach bhfuil tú an-chinnte faoi na roghanna atá ar fáil duit?

Tá roinnt roghanna ar fáil duit, roghanna atá dírithe ar shealúchais atá fágtha folamh a úsáid arís mar stoc tithíochta ar féidir úsáid a bhaint astu, lena n-áirítear:

  • Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe
  • Scéim Ceannach agus Athnuachana
  • Léas Fadtéarmach
     

Na buntáistí atá ann nuair a bhaintear úsáid arís as Maoin Folamh

 · Ioncam níos fearr ó chíos

· Cuirtear le luach caipitil na maoine

· Bíonn poitéinseal infheistíochta fadtéarmach ag baint le sealúchas a bhíonn coimeádta go cuí

· Poitéinseal díolacháin níos fearr

· Bíonn an mhaoin níos sábháilte ó loitiméireacht /iompar frithshóisialta

· Beidh dea-thionchar agatsa trí thithíocht a bhfuil géarghá léi a chur ar fáil don phobal

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an méid thuas agus ar na roghanna eile atá ar fáil duit ó Oifigeach Tithe Folmha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

 

Ríomhphost: vacanthomes@galwaycity.ie nó housing@galwaycity.ie

Teileafón 091 536 572 nó 091 894371

www.galwaycity.ie