Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Scéim do Dheontais Thaitneamhachta 2019


Scéim do Dheontais Thaitneamhachta 2019

Is é an cuspóir atá leis an Scéim do Dheontais Thaitneamhachta cuidiú le Scéimeanna Gairdíní Pobail/Cuibhreann agus le Cumainn Chónaitheoirí ar mian leo lámh a bheith acu i gcur chun cinn a dtimpeallacht áitiúil trí thabhairt faoi oibreacha feabhsúcháin ina gceantar áitiúil, lena n-áirítear bailiúcháin bruscair agus bearta frithbhruscair.

 

Tá foirmeacha iarratais do scéim 2019 ar fáil:

 

Ag an Deasc Seirbhís do Chustaiméirí, ag Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh;


Ar shuíomh idirlín na Rannóige Comhshaoil www.galwaycity.ie;


Trí ghlaoch a chur ar (091) 536400; nó


Trí ríomhphost a sheoladh chuig environment@galwaycity.ie.

 

Ba cheart iarratais chomhlánaithe a sheoladh chuig:

An Rannóg Comhshaoil, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh ag tráth nach déanaí ná 4:00pm, an 27 Márta, 2019.

 

 

 

 

Sínithe:          Dermot Mahon

                        Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach

                        Tithíocht, Comhshaol agus Athrú Aeráide,

                        Caitheamh Aimsire agus Taitneamhacht