Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Dréachtphlean Gníomhaíochta Torainn


Dréachtphlean Gníomhaíochta Torainn

Dréachtphlean Gníomhaíochta Torainn

Dréachtphlean Gníomhaíochta Torainn Chomhairle Cathrach na Gaillimhe faoi na Rialacháin um Thorann Timpeallachta, 2006 (Ionstraim Reachtúil Uimh. 140 de 2006)

 

De bhrí gurb é Comhairle Cathrach na Gaillimhe an tÚdarás Pleanála Gníomhaíochta ainmnithe faoi Airteagal 7 de na Rialacháin thuas, tá sé tar éis Dréachtphlean Gníomhaíochta Torainn 2019-2023 a ullmhú do chodanna de mhórbhóithre i gCathair na Gaillimhe ar a dtiomáineann líon feithiclí is airde ná 3 mhilliún sa bhliain. Ní áirítear sa phlean torann ó ghníomhaíochtaí teaghlaigh, ó chomharsana ná ó áiteanna oibre.

 

Beidh an Dréachtphlean ar fáil don phobal (gach lá taobh amuigh den deireadh seachtaine agus de laethanta saoire bainc) óna 9 ar maidin go dtí 12.30 san iarnóin, ón 1 Márta 2019 go dtí an 1 Aibreán 2019, ag an Roinn Iompair, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

 

Beidh an Dréachtphlean ar fáil ar láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, freisin, ag www.galwaycity.ie

 

Ba chóir tuairimí agus aighneachtaí maidir leis an bPlean beartaithe a chur i scríbhinn chuig Ms Ruth McNally, Stiúrthóir Seirbhísí, An Roinn Iompair, Pleanála agus Forbartha Fisiciúla, Fortheach Choláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh agus “Aighneacht – Dréachtphlean Torainn” scríofa air, nó a chur le ríomhphost chuig roads@galwaycity.ie roimh a 4 tráthnóna ar an 15ú Aibreán 2019. Cuirfear na haighneachtaí agus na tuairimí san áireamh sula ndéantar an plean.

  

 

Síniú:       Ruth McNally, Stiúrthóir Seirbhísí,

                An Roinn Iompair, Pleanála & Forbartha Fisiciúla,

                Comhairle Cathrach na Gaillimhe.