Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Maoiniú don Deireadh Seachtaine Pobail Náisiunta: an 4–6 Bealtaine 2019


Maoiniú don Deireadh Seachtaine Pobail Náisiunta: an 4–6 Bealtaine 2019

D’fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Imeacht Pobail Náisiúnta, a reáchtálfar den chéad uair deireadh seachtaine saoire bainc na Bealtaine 2019 (an 4–6 Bealtaine). Iarrtar ar phobail áitiúil smaoineamh ar imeachtaí a d’fhéadfaí a reáchtáil sa cheantar áitiúil, d’fhonn ceiliúradh a dhéanamh ar an spriorad iontach pobail atá ann fud fad na tíre agus cabhrú le daoine sa phobal teacht le chéile, aithne a chur ar a chéile agus an muintearas sa phobal a threisiú a thuilleadh. D’fhéadfaí imeacht a bhunú timpeall ar bhia, spórt, an timpeallacht, nó an tsláinte agus an cultúr.

Is ceiliúradh é an imeacht ar an spriorad iontach pobail atá ann fud fad na tíre agus tabharfar deis do dhaoine sa phobal teacht le chéile, aithne a chur ar a chéile agus an muintearas sa phobal a threisiú a thuilleadh.

Beidh na himeachtaí ar siúl le linn dheireadh seachtaine saoire bainc na Bealtaine (4–6 Bealtaine) 2019. Beidh na laethanta ag éirí níos faide agus beidh an samhradh linn.

Iarrann Comhairle Cathrach na Gaillimhe, tríd an gCoiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDC), ar ghrúpaí pobail, grúpaí deonacha, eagraíochtaí agus coistí cónaitheoirí taobh istigh de limistéar riaracháin chathair na Gaillimhe iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú mionscála faoi Imeacht Pobail Náisiúnta 2019.

Ní éireoidh leis an tionscnamh seo ach amháin má thagann pobail áitiúla le chéile chun imeachtaí atá feiliúnach don cheantar a eagrú. Is leis an bpobal an ceiliúradh seo. Níor mhaith linn a rá leis na pobail cad ba cheart dóibh a dhéanamh, is iad na pobail a bheidh i gceannas ar na himeachtaí D’fhéadfaí imeachtaí i ndáil leis an spórt, an stair nó an bhácáil a eagrú, téama ar bith a thabharfaidh comharsana le chéile. D’fhéadfadh sé nach mbeadh i gceist ach cupán tae agus comhrá a bheith ag grúpa comharsana.

Is deis é an t-imeacht seo muintearas a chothú i measc an phobail tríd an bpobal a thabhairt le chéile, ní hamháin ar an lá agus le linn na bliana. Is deis é do dhaoine aithne a chur ar dhaoine eile sa phobal, athmhuintearas a dhéanamh leis na comharsana agus páirt a ghlacadh in imeacht atá oscailte, ionchuimsitheach agus áitiúil.

Tá foirmeacha iarratais agus treoirlínte ar fáil ón Rannóg Pobail agus Cultúir, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh nó glaoigh ar 091-536808 nó 091-536406. Nó is féidir foirmeacha iarratais a fháil ach ríomhphost a chur chuig candc@galwaycity.ie nó iad a íoslódáil anseo: 

An tImeacht Pobail Naísiúnta - Foirm Iarratais ar Dheontas.docx

An tImeacht Pobail Náisiúnta - Treoirlínte d'Iarratasóirí.docx

Tabhair do d’aire gurb é Dé Luain, an 25 Márta 2019 ar 4.00pm an spriocdháta d’iarratais faoin Imeacht Pobail Náisiúnta 2019.