Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Tairisceana chun Seirbhís Tiomána agus Carr don Mhéara a chur ar fáil


Tairisceana chun Seirbhís Tiomána agus Carr don Mhéara a chur ar fáil

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg tairiscintí ó pháirtithe atá cáilithe go cuí chun seirbhís tiomána agus carr don Mhéara a sholáthar.  Is é tréimhse an chonartha ná dhá bhliain, ó 1 Lúnasa 2019 go 31 Iúil 2021 agus féadfar é a shíneadh go dtí an 31 Iúil 2024.

Ní mór soláthraithe seirbhíse a bhfuil suim acu dul san iomaíocht don chonradh thuas a chlárú roimh ré don phróiseas tairisceana ar www.etenders.ie  ardán tairisceana leictreonach Rialtas na hÉireann atá á riaradh ag an Oifig um Sholáthar Rialtais, agus cinntiú go bhfuil siad cláraithe do Thairiscintí faoi na Cóid CPV seo a leanas :

60170000-0   Hire of Passenger Transport Vehicles with Driver
60171000-7   Hire of Passenger Cars with Driver

Féadfaidh Soláthraithe Seirbhíse, a chomhlíonann na hinniúlachtaí íosta, iarratas a dhéanamh ar líne trí www.etenders.gov.ie  agus íoslódáil an Doiciméad Iarratais ar Thairiscintí ina sonraítear riachtanais agus sonraíochtaí na Tairisceana agus an Doiciméid Freagartha Luachana a chaithfear a chomhlánú agus a chur faoi bhráid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Is é an spriocdháta chun an Doiciméad Freagartha Luachana comhlánaithe a chur isteach ná 1.00 pm Dé hAoine 24 Bealtaine 2019 le trí chóip chrua agus cóip bhog amháin i bhformáid USB curtha ar fáil i gclúdach séalaithe, marcáilte 'Tairiscint - Soláthar Seirbhísí - Car an Mhéara agus Tiománaí Méara' .