Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Seirbhís Saorghlao do Vótálaithe a bhfuil Laige Radhairc orthu do Thoghcháin Áitiúla Chomhairle Cathrach na Gaillimhe – 1800 306 894


Seirbhís Saorghlao do Vótálaithe a bhfuil Laige Radhairc orthu do Thoghcháin Áitiúla Chomhairle Cathrach na Gaillimhe  – 1800 306 894

Sna Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa agus Comhairlí Áitiúla atá chugainn, den chéad uair riamh beidh Teimpléid Páipéar Ballóide agus Seirbhís 'Saorghlao' ar fáil do vótálaithe a bhfuil laige radhairc orthu.

Tá socruithe déanta ag Cinn Chomhairimh i ngach Údarás Áitiúil uimhir Shaorghlao a chur ar fáil ina leagfar amach mionsonraí iarrthóirí i ngach Toghcheantar, do vótálaithe a bhfuil laige radhairc orthu.

1800 306 894 an uimhir Shaorghlao do Thoghcháin Áitiúla Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Féadann vótálaithe a bhfuil laige radhairc orthu an áis Saorghlao a úsáid a mhinice agus is mian leo sa tréimhse roimh lá na vótála chun teacht i dtaithí ar na socruithe agus lena mianta vótála a dheimhniú. Iad siúd a bhfuil fóin phóca acu, beidh cead rochtana acu ar an bhfaisnéis Saorghlao sna hionaid vótála lá na vótála más mian leo.

Féadann daoine '1' a bhrú chun an fhaisnéis a chloisteáil i mBéarla agus '2' a bhrú chun an fhaisnéis a chloisteáil i nGaeilge. Ansin féadann siad '1' a dhiailiú do Chathair na Gaillimhe Thoir; '2' a dhiailiú do Chathair na Gaillimhe Láir agus '3' a dhiailiú do Chathair na Gaillimhe Thiar. Nuair a bheidh an Toghcheantar Áitiúil roghnaithe, cloisfidh an t-éisteoir teachtaireacht ina leagfar amach mionsonraí gach iarrthóra go dtí deireadh liosta na n-iarrthóirí.

Beidh de rogha fós ag vótálaithe a bhfuil laige radhairc orthu a bpáipéir bhallóide a mharcáil le cúnamh duine eile nó le cúnamh an Oifigigh Ceannais, mar a fhoráiltear sna hAchtanna Toghcháin, ag gach toghchán agus reifreann.