Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Folúntas Foirne - Fáilteoir Músaeim (Post Conartha)


Folúntas Foirne - Fáilteoir Músaeim (Post Conartha)

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí do na poist seo a leanas.  

 

1.               Fáilteoir Músaeim (Post Conartha)

 

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.  D’fhéadfaí na hiarratais a chur ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais. 

 

FOIRM IARRATAIS  

 

LEABHRÁN EOLAIS

Is é 4.00p.m. Dé hAoine, 21 Meitheamh 2019 an dáta deiridh a nglacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don na phoist seo.

 

 

Uimhir Theil. (091) 536596   Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

 

Sínithe: E. Murphy, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Gníomhach, An Rannóg Acmhainní Daonna.

 

 

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe