Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Cruinniú Bliantúil Chomhairle Cathrach na Gaillimhe


Cruinniú Bliantúil Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

Tionóladh Cruinniú Bliantúil Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Dé hAoine, 7 Meitheamh i Halla na Cathrach. Toghadh An Clr. Mike Cubbard ina Mhéara ar Chathair na Gaillimhe, leis an gClr. Donal Lyons tofa mar Leas-Mhéara.

 

Sa phictiúr thíos tá Comhaltaí na Comhairle ag an gcruinniú. Beidh an chéad Gnáthchruinniú de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar siúl Dé Luain 24 Meitheamh 2019.

 

Is iad na Comhaltaí Tofa do gach Toghcheantar Áitiúil ná:

CATHAIR NA GAILLIMHE THOIR: Cllr. Alan Cheevers, Cllr. Michael J. Crowe, Cllr. Owen Hanley, Cllr. Noel Larkin, Cllr. Declan McDonnell agus Cllr. Terry O’Flaherty

CATHAIR NA GAILLIMHE LÁIR: Cllr. Colette Connolly, Cllr. Ollie Crowe, Cllr. Mike Cubbard, Cllr. Frank Fahy, Cllr. Eddie Hoare agus  Cllr. Martina O’Connor

CATHAIR NA GAILLIMHE THIAR: Cllr. John Connolly, Cllr. Clodagh Higgins, Cllr. Peter Keane, Cllr. Donal Lyons, Cllr. Niall McNelis agus Cllr. Pauline O'Reilly

 

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar Do Chomhairle anseo: https://www.galwaycity.ie/council-mayor