Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóthre 1994 – Airteagal 12 Fógra rúin - Bóthar Chnoc an Dalláin Uachtar, Bóthar an Athar de Búrca, Ascaill na Scoile


 BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75  Rialacháin na mBóthre 1994 – Airteagal 12 Fógra rúin - Bóthar Chnoc an Dalláin Uachtar, Bóthar an Athar de Búrca, Ascaill na Scoile

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gailimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-
 

 

Bóthar Chnoc an Dalláin Uachtar:  Ón acomhal le hArdán San Iognáid go dtí an t-acomhal le Bóthar Grattan.        

 

Tréimhse an dúnta:  8am go 6pm ón Luan, 8 Iúil 2019, go dtí an Aoine, 19 Iúil 2019 (an dá dháta san áireamh).

 

Malairt slí: Beidh slí eile ar fáil trí Bhóthar an Athar de Búrca agus Ardán San Iognáid agus ar ais.

Féach Léirscáil

 

AGUS TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-
 

Bóthar an Athar de Búrca:  Ón acomhal le Bóthar Grattan go dtí an t-acomhal le hArdán San Iognáid.        

 

Tréimhse an dúnta:  8am go 6pm ón Luan, 22 Iúil 2019, go dtí an Aoine, 2 Lúnasa 2019 (an dá dháta san áireamh).

 

Malairt slí: Beidh slí eile ar fáil trí Ardán San Iognáid agus Bóthar Chnoc an Dalláin Íocht. agus ar ais.

Féach Léirscáil

 

 

AGUS TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gailimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-
 

Bóthar an Athar de Búrca:  Ón acomhal le Bóthar San Dominic go dtí an t-acomhal le hAscaill na Scoile.        

 

Tréimhse an Dúnta:  8am go 6pm ón Luan, 5 Lúnasa 2019, go dtí an Aoine, 16 Lúnasa 2019 (an dá dháta san áireamh).

 

Malairt slí:                  Beidh slí eile ar fáil trí Ascaill na Scoile agus Bóthar San Dominic agus ar ais.

Féach Léirscáil

 

 

AGUS TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gailimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-
 

Ascaill na Scoile:  Ón acomhal le Bóthar an Athar de Búrca go dtí an t-acomhal le Bóthar San Dominic.        

 

Tréimhse an dúnta:  8am go 6pm ón Luan, 19 Lúnasa 2019, go dtí an Aoine, 23 Lúnasa 2019 (an dá dháta san áireamh).

 

Malairt slí:      Beidh malairt slí ar fáil trí Bhóthar an Athar de Búrca agus Bóthar San Dominic agus ar ais.

Féach Léirscáil

 

An chúis leis an dúnadh:    Chun gur féidir le hUisce Éireann príomhphíobán dáilte uisce a chur síos athuair.

 

Beidh fáil i gcónaí ar thithe sa cheantar fad a bhíonn bóithre dúnta go sealadach. 

 

Cuirfear comharthaí faoin malairt slí in airde sula dtosófar ar an obair.

 

 

Is féidir na doiciméid a scrúdú ag Roinn Iompair Chomhairle Cathrach na Gaillimhe le linn uaireanta oifige, óna 9 ar maidin go dtí 12.30 san iarnóin, Luan go hAoine. Glacfar le haighneachtaí i scríbhinn i gcoinne aon dúnta suas go dtí meán lae Déardaoin, 20 Meitheamh, 2019. Gheofar an fógra agus na léarscáileanna le híoslódáil ónár suíomh gréasáin:  www.galwaycity.ie

 

 

Síniú:                Ruth McNally,

                        Stiúrthóir Seirbhísí,

                        An Stiúrthóireacht Iompair, Pleanála agus Forbartha Fisiciúla,

                        Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,

                        Bóthar an Choláiste, Gaillimh.