Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialachán na mBóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Rúin - Ascaill Sherwood


BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH  Acht na mBóithre 1993 – Alt 75  Rialachán na mBóithre 1994 - Airteagal 12 Fógra Rúin - Ascaill Sherwood

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-
 

Ascaill Sherwood:  Ón acomhal le Bóthar an Bhóthair Aird go dtí an t-acomhal le Bóthar Mhuire.        

 

Tréimhse an dúnta:  4pm go 8pm Déardaoin, 1 Lúnasa 2019 go Luan, 5 Lúnasa 2019 (agus an dá dháta san áireamh).

 

An chúis:                   Chun gur féidir oibreacha le ENET oibreacha a dhéanamh ar an mbonneagar teileachumarsáide.

 

Slite eile:                    Beidh slí eile ar fáil trí Bhóthar an Bhóthair Aird agus Bóthar Mhuire agus ar ais.  

Féach Léirscáil 

 

Beidh fáil i gcónaí ar thithe sa cheantar. 

 

Cuirfear comharthaí faoin malairt slí in airde sula dtosaíonn na hoibreacha.

 

Beidh na doiciméid ar fáil lena léamh ag Roinn Iompair Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, le linn uaireanta oifige, ón a 9 ar maidin go dtí 12.30 tar éis lóin, Luan go hAoine. Is féidir agóidí in aghaidh an dúnta bheartaithe shealadaigh a chur isteach i scríbhinn chuig an duine thíos, roimh 12 meán lae Déardaoin 11 Iúil 2019. Is féidir an fógra agus an léarscáil seo a íoslódáil ónár suíomh gréasáin:  www.galwaycity.ie

 

 

Síniú:                Ruth McNally,

                        Stiúrthóir Seirbhísí,

                        An Stiúrthóireacht Iompair, Pleanála agus Forbartha Fisiciúla,

                        Comhairle Contae na Gaillimhe, Fo-theach Choláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.