Latest News

Faigheann Páirc Mhílaoise na bPáistí Duais an Bhrait Ghlais


Faigheann Páirc Mhílaoise na bPáistí Duais an Bhrait Ghlais

Fógraíodh Duaiseanna an Bhrait Ghlais 2019, atá ina Chreidiúint Idirnáisiúnta aitheanta do Shárchaighdeáin Páirceanna, ar an 17 Iúil 2019 ag Ollscoil Mhá Nuad.

Tá borradh i mbliana faoi líon na suíomhanna in Éirinn a fuair Duais an Bhrait Ghlais. Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe go bhfuil Páirc Mhílaoise na bPáistí, atá suite láimhe le hArdeaglais cháiliúil na Gaillimhe, i measc na suíomhanna nua a bhain creidiúnú amach ó fhoirne moltóirí oilte. Ní bhronntar an Brat seo ach nuair a chomhlíontar caighdeáin dhiana comhshaoil i mbainistíocht spásanna glasa, agus nuair a bhíonn tarraingtí sármhaithe do thurasóirí ar fáil. Is comhartha é Duais an Bhrait Ghlais do Pháirceanna go bhfuil páirc nó spás glas ar ardchaighdeán, agus aithnítear é sin ar fud an domhain.  Chun an duais seo a chomóradh, óstálfaidh an Chomhairle Cathrach searmanas ina n-ardófar an Brat Glas ag Páirc Mhílaoise na bPáistí Déardaoin an 1 Lúnasa 2019 ag 10am.

Painéal moltóirí de shaineolaithe ar spásanna glasa is ea a bhronnann na Duaiseanna Brat Ghlas gach bliain; tugann siad cuairt ar na suíomhanna is iarrthóirí agus measúnaíonn siad iad i gcomparáid le hocht gcritéar dian, lena n-áirítear caighdeáin ghairneoireachta, glaine, inbhuanaitheacht, agus rannpháirtíocht an phobail.

I measc na 17 dtír ar chomhlíon a gcuid páirceanna caighdeán na bliana seo, bhuaigh páirceanna agus gairdíní Éireannacha níos mó duaiseanna Brat Ghlas ná aon tír eile, seachas an RA mar ar thosaigh an scéim i 1996.

I measc na dtíortha rannpháirteacha i mbliana bhí:

An Astráil, an Bheilg, Sasana, an Fhionlainn, an Ghearmáin, Meicsiceo, An Ísiltír, an Nua-Shéalainn, Tuaisceart Éireann, an Phortaingéil, Éire, Albain, an Spáinn, an tSualainn, an Tuirc, Aontas na nEimiríochtaí Arabacha agus an Bhreatain Bheag.

In Éirinn cuireann bainistíocht páirceanna fáilte mhór roimh Scéim Dhuais an Bhrait Ghlais do Pháirceanna, de bhrí go dtarraingíonn sé aird an phobail ar chaighdeán na spásanna glasa i bpáirceanna agus ar rannóga páirceanna. Ina measc sin tá:

  • Cur chun cinn agus duais don chleachtas bainistíochta is fearr
  • Plean a cheapadh d’fheabhsúcháin agus d’oibreacha atá le déanamh
  • Líonra comhoibritheach náisiúnta a bhunú do bhainisteoirí páirceanna
  • Inbhuanaitheacht chomhshaoil a chur i bhfeidhm laistigh de bhainistíocht páirceanna

“Ó thaobh athnuachan uirbeach, agus forbairt tuaithe agus pobail, is céim loighchiúil chiallmhar é Duais an Bhrait Ghlais do Pháirceanna chun tacú le rannpháirtíocht an phobail i bhfeabhsú spásanna glasa agus cabhraíonn sé chun caighdeán na beatha a fheabhsú i measc ár bpobal,” a dúirt Robert Moss, Bainisteoir do Dhuais an Bhrait Ghlais do Pháirceanna in Éirinn. 

Luaigh Robert Moss, leis, go dtacaíonn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail le Duais Pobail an Bhrait Ghlais de bhrí “go gcuireann sé slí chuiditheach ar fáil chun eolas, faisnéis agus scileanna a chomhroinnt i measc na n-earnálacha bainistíochta spásanna glasa, idir ghairmiúil agus dheonach.”