Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Seachtain um Chuimsiú Sóisialta Chathair na Gaillimhe 2019


Seachtain um Chuimsiú Sóisialta Chathair na Gaillimhe 2019

Cad atá i gceist leis an tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta?

Beidh an tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta ar siúl i gCathair na Gaillimhe ón 14 go dtí an 20 Deireadh Fomhar 2019. Déanfar ceiliúradh agus cuirfear eolas ar fáil le linn na Seachtaine um Chuimsiú Sóisialta ar iliomad tionscnamh a bhíonn ar siúl go háitiúil chun dul i ngleic le heisiamh sóisialta, bochtaineacht agus ganntanas. 'Féile na Cuimsitheachta ' an téama a bheidh ann i mbliana don tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta 2019.

Táimid ag tabhairt cuiridh do ghrúpaí agus d'eagraíochtaí pobail ócáidí a reáchtáil le linn na seachtaine. Beidh gach imeacht curtha san áireamh sa chlár agus tarraingeofar aird ar ghníomhaíochtaí uile na seachtaine agus cuirfear chun cinn iad.

Cén fáth ar chóir dom páirt a ghlacadh?

Is deis iontach a bheidh sa tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta chun do chuid oibre den scoth a chur ar taispeáint. Bheadh súil againn trí oibriú le chéile go mbeimid ábalta ardán a thabhairt don obair mhaith go léir a bhíonn ar siúl i gCathair na Gaillimhe.

Cén chaoi ar féidir páirt a ghlacadh?

Íoschóipeáil an fhoirm iarratais imeachtaí thíos  agus seol ar ais chugainn í ar ríomhphost chuig: housing@galwaycity.ie nó seol ar ais chugainn í tríd an bpost chuig An Oifig um Chuimsiú Sóisialta, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh roimh an 4pm Dé hAoine an 20 Meán Fómhair, 2019.

Foirm Iarratais