Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

BÓITHRE LE BHEITH INA mBÓITHRE POIBLÍ - An Goirtín, Bhóthar na Rinne Móire, Gaillimh.


 BÓITHRE LE BHEITH INA mBÓITHRE POIBLÍ - An Goirtín, Bhóthar na Rinne Móire, Gaillimh.

De réir fhoráil Acht na mBóithre, 1993, tugann COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sí ag smaoineamh ar Dhearbhú a dhéanamh go mbeadh na bóithre ar an liosta thíos ina mbóithre poiblí. Breithneoidh an Chomhairle an t-ábhar seo ag cruinniú a thionólfar tráth nach luaithe ná an 11 Samhain  2019.

 

Tá na bóithre atá luaite léirithe ar léarscáil is féidir a iniúchadh i gcaitheamh uaireanta oifige, 9am go dtí 4pm, i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, ón  Aoine an 6 Meán Fómhair  2019, i gcaitheamh na tréimhse go dtí an Déardaoin 10 Deireadh Fómhair  2019, agus an dáta sin san áireamh. Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe bóithre, seirbhísí agus spásanna oscailte poiblí a thógáil i gcúram taobh istigh den limistéar a bhfuil imlíne dhearg timpeall air sna léarscáileanna, gan limistéir phríobháideacha san áireamh. Ní mór agóidí nó aighneachtaí maidir leis an togra a bheith faighte ag an té a bhfuil a ainm thíos tráth nach déanaí ná an 12 meánlae Dé hAoine an 25 Deireadh Fómhair  2019.  Is féidir an fógra seo agus an léarscáil seo a íoslódáil ónár suíomh greasáin freisin:  www.galwaycity.ie

 

BÓTHAR (Ainm an Eastáit):An Goirtín, Bhóthar na Rinne Móire, Gaillimh.

CUR SÍOS: Bóithre agus seirbhísí le linn na réimeanna atá ar taispeáint ar Líníocht Uimh R11 131 a01, laistigh den eastát tithíochta darbh ainm An Goirtín, ag tosú lena acomhal leis an L-50442-0, Bhóthar na Rinne Móire agus a chuimsíonn 112.5 méadar líneach bóthair.
 

Féach Léirscáil

 

Sínithe:          Ruth McNally,

                     Stiúrthóir Seirbhísí,

                     An Stiúrthóireacht Iompair, Pleanála & Forbairt Fhisiciúil,

                     Comhairle  Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Coláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.