Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH Acht na mBóithre 1993 – Alt 75 Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12 Fógra Cinnidh


BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH  Acht na mBóithre 1993 – Alt 75  Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12 Fógra Cinnidh

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-
 
Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath:   Faoin droichead iarnróid.

           

Tréimhse an Dúnta:     Ón Luan, 21 Deireadh Fómhair, 2019 go dtí an Déardaoin, 31 Deireadh Fómhair, 2019 (agus an dá dháta san áireamh).

 

An Chúis leis an Dúnadh:   Chun deisiú riachtanach a dhéanamh ar an droichead.        

 

Bealaí Atreoraithe:   Tá bealach atreoraithe ar fáil trí Sheanbhóthar Bhaile Átha Cliath, Bóthar an Chósta (R338) agus Bóthar Bhaile Átha Cliath (R338) agus ar ais. Beidh slí isteach do mhuintir na háite i gcónaí.  Cuirfear comharthaí in airde sula dtosóidh na hoibreacha.

 

Bealaí Malartacha:    Beidh bealaí malartacha ann don trácht agus cuirfear comharthaí in airde chun iad a thaispeáint.

 

Is féidir an fógra agus an léarscáil seo a íoslódáil ónár suíomh gréasáin:  www.galwaycity.ie

  

 

Síniú:               Ruth McNally,

                        Stiúrthóir Seirbhísí,

                        An Stiúrthóireacht Iompair, Pleanála & Forbairt Fhisiciúil,

                        Comhairle  Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Coláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.

 

Féach Léirscáil