Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Gradaim an Mhéara - Tá na hainmniúcháin oscailte anois


Gradaim an Mhéara - Tá na hainmniúcháin oscailte anois

Iarrtar ar dhaoine a bhfuil cónaí orthu i gCathair na Gaillimhe daoine aonair nó eagraíochtaí a ainmniú do Ghradaim an Mhéara.

Tugann Gradaim an Mhéara aitheantas do dhaoine agus d’eagraíochtaí a mbíonn tionchar mór acu ar chaighdeán maireachtála a bpobail féin i gCathair na Gaillimhe mar gheall ar chomh gníomhach agus a bhíonn siad i ngníomhaíochtaí pobail agus deonacha agus gan aon luach saothair a bheith a fháil acu ar a shon.

Sheol an Cllr Mike Cubbard Gradaim an Mhéara Dé Domhnaigh, an 2 Feabhra 2020. Léirigh sé freisin an obair den scoth a dhéanann oibrithe deonacha ar fud na cathrach agus deir sé gur deis iontach iad na gradaim seo chun aird a tharraingt ar obair dheonach agus gur ar na daoine a dhéanann an obair dheonach seo atá Gradaim an Mhéara bunaithe.

Tá 9 nGradam an Mhéara éagsúla ann:

  • Gradam na nEalaíon, an Chultúir, Oidhreachta agus Cúrsaí Gaeilge
  • Gradam d’Áitritheoirí agus do Cheantair Áitiúla
  • Gradam don tSeirbhís Pobail agus don Chuimsiú Sóisialta
  • An Gradam d’Oibrí Deonach Scothaosta na Bliana
  • An Gradam d’Oibrí Deonach Spóirt na Bliana
  • Gradam do Leanaí agus don Óige
  • An Gradam d’Oibrí Deonach Óg na Bliana
  • An Gradam d’Inbhuanaitheacht Chomhshaoil
  • Oibrí Deonach na Bliana de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

Tá foirmeacha ainmniúcháin ar fáil ar líne ó https://www.galwaycity.ie/askgcc/index.php/745613?lang=en

Tá tuilleadh eolais ar fáil: Gradaim an Mhéara - Bróisiúr.pdf

Bronnfar trófaí atá coimisiúnaithe go speisialta chomh maith le híocaíocht €500 ar gach duine a mbronnfar Gradam orthu.  Bronnfar Teastas Méara atá deartha go speisialta ar gach ainmní ag searmanas na nGradam a bheidh ar siúl Dé Máirt, an 21 Aibreán 2020 in Óstán agus Spá Galmont, Cathair na Gaillimhe.

Is é Dé hAoine, an 6 Márta 2020 an dáta deiridh chun ainmniúchán a dhéanamh agus tá foirmeacha ainmniúcháin le fáil ó Halla na Cathrach agus ó Leabharlanna na Cathrach freisin.