Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Folúntas Foirne - Teicneoir, Grád I - Post ar Chonradh


Folúntas Foirne - Teicneoir, Grád I - Post ar Chonradh

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí do an phoist seo a leanas:

 

Teicneoir, Grád I - Post ar Chonradh

 

Is é 4.00p.m. Déardaoin, 5 Márta 2020 an dáta deiridh a nglacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don phost seo. 

 

Foirm Iarratais

 

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.  D’fhéadfaí na hiarratais a chur ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais. 

 

Uimhir Theil. (091) 536596   Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

Sínithe: E. Murphy, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Gníomhach, An Rannóg Acmhainní Daonna.

 

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe