Latest News

Taispeántas a dhéanamh de Ghaillimh


Taispeántas a dhéanamh de Ghaillimh
Grianghraf: Dr Chaosheng Zhang

 

-  Spreagann Méara Chathair na Gaillimhe daoine chun a bheith cruthaitheach agus leas a bhaint as na taispeántais chruthaitheacha go léir timpeall na cathrach

- Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag cur grianghraf, ealaíne, filíochta agus scéalta i láthair daoine.

Taispeánfar agus cuirfear os comhair an phobail grianghraif, ealaín, filíocht agus scéalta etc. Taispeánfar an chéad tionscadal in Ionad Siopadóireachta na Faiche Móire ón Déardaoin 15 Deireadh Fómhair. I gcaitheamh mhí Dheireadh Fómhair beimid ag cur taispeántas grianghraf leis an Dr Chaosheng Zhang os comhair an phobail.  Tá an Dr Zhang ag tógáil grianghraif áille de Ghaillimh agus de champas OÉ Gaillimh ó bhí 2017 ann.  Tá a chuid grianghraf le feiceáil i bhfoilseacháin éagsúla ag an Ollscoil, tá úsáid bainte astu ag grúpaí gnó agus roinneadh go forleathan iad ar na meáin shóisialta.  Taispeánfar taispeántas difriúil anseo gach mí.  I mí na Samhna cuirfear samhlaíocht agus cruthaitheacht na ndaoine óga sa chathair os comhair an phobail agus i mí na Nollag beidh taispeántas spreagúil bunaithe ar théama na Nollag ann!

 Is tionscadal é seo atá á mhaoiniú trí mhaoiniú Éire Ildánach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe mar chuid d'fheachtas Rialtas na hÉireann ‘Dul i ngleic le COVID-19 le chéile’. Is tionscnamh cúig bliana atá bunaithe ar chultúr é Clár Éire Ildánach. Leagann sé béim ar a thábhachtaí atá cruthaitheacht an duine le go mbeidh daoine aonair agus an tír ar fad folláin. 

Dúirt an Comhairleoir Mike Cubbard, Méara Chathair na Gaillimhe, “Molaim do gach duine fáil amach céard atá ag tarlú agus an deis a thapú le freastal ar thionscadail de chuid Éire Ildánach timpeall na cathrach nó páirt a ghlacadh iontu. Ní bheadh a fhios agat céard a spreagfadh do shamhlaíocht agus do chruthaitheacht! Chonaiceamar ar fad le roinnt míonna anuas cé chomh mór is a thacaíonn cruthaitheacht agus na healaíona le sláinte agus folláine. Mar Mhéara Chathair na Gaillimhe, tá mé bródúil as cáil na cruthaitheachta a bheith orainn.”  

Tá sonraí iomlána faoi thionscadail Éire Ildánach Chathair na Gaillimhe ar fáil ag creativeireland.gov.ie