Latest News

Galway City Council Arts Grants 2021


Galway City Council Arts Grants 2021

Galway City Council

 

Arts Grants 2021

 

Galway City Council announces Arts Grants Funding Scheme for 2021

 

Arts Organisations Funding Scheme

 

Funding is for contemporary arts programmes in 2021 by professional, amateur and voluntary arts organisations based in Galway City.

 

Please note that this is an online application process only.   The application form and guidelines are available at: www.galwaycity.ie/artsgrants2021

 

All Arts Grants queries - please email c&c@galwaycity.ie

with subject line Arts Grants 2021 Query

 

Closing date: Friday 9th July, 2021 at 4pm

 

________________________________________________________________________________________________

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

 

Deontais Ealaíon 2021

 

Fógraíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe Scéim Cistithe Deontais Ealaíon 2021

 

Scéim Cistithe d’Eagraíochtaí Ealaíon

 

Bronnfar cistiú ar chláir ealaíne comhaimseartha in 2021 de réir eagraíochtaí ealaíon gairmiúla, amaitéaracha agus deonacha atá bunaithe i gCathair na Gaillimhe.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur próiseas iarratais ar líne amháin é seo.   Tá an fhoirm iarratais agus na treoirlínte ar fáil ag: www.galwaycity.ie/artsgrants2021

 

Maidir le gach ceist faoi Dheontais Ealaíon - seol ríomhphost, le do thoil, chuig c&c@galwaycity.ie agus scríobh “Fiosrúcháin faoi Dheontais Ealaíon 2021” sa líne ábhair

 

Dáta Deiridh: Dé hAoine, an 9 Iúil 2021 ag 4pm