Nuacht is Déanaí

Uasghrádú Acomhal na gCiarabhánach – Acomhal Soilse Tráchta Rialaithe nua i bhfeidhm


Uasghrádú Acomhal na gCiarabhánach – Acomhal Soilse Tráchta Rialaithe nua i bhfeidhm

 

 

Beidh acomhal soilse tráchta rialaithe nua i bhfeidhm ag acomhal na gCiarabhánach (Acomhal N6 Bóthar na dTreabh le N84 Bóthar Áth Cinn) ón tseachtain dar tús Dé Luain, an 19 Iúil 2021.

Tá roinnt lánaí éagsúla ag an acomhal soilse tráchta rialaithe nua agus moltar d’úsáideoirí bóithre a bheith cúramach ag an acomhal de bhrí go mb’fhéidir nach mbeidh taithí ag gach úsáideoir bóithre ar an leagan amach nua.

Tá léargas le fáil sa líníocht thíos ar leagan amach an acomhail nua.

 

Tá físeán beo ina dtugtar léargas ar fheidhmiú an acomhail soilse tráchta rialaithe, na lánaí isteach agus amach, ar fáil anseo:

 

 

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe buíochas a ghabháil leis an bpobal áitiúil, le gnóthaí áitiúla agus le húsáideoirí bóithre as comhoibriú linn fad is a bhí scéim Uasghrádaithe Acomhal na gCiarabhánach ar siúl.